El Govern licita la creació del Registre Integrat d’Armes del Principat d’Andorra (RIAPA)

Material de caça confiscat
Material de caça confiscat. Foto: Policia

El Govern, a proposta del ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha aprovat tornar a convocar el concurs nacional per a la creació del Registre Integrat d’Armes del Principat d’Andorra (RIAPA) per a al Departament de Policia. Aquesta licitació ja es va aprovar el mes d’abril i en aquell moment el concurs va quedar desert per falta de concurrència.

D’aquesta manera, es torna a treure aquesta convocatòria de concurs nacional per a la creació del programari del RIAPA per procediment obert i modalitat de contractació ordinària que es publicarà mitjançant edicte al BOPA del pròxim dimecres.

Així, els treballs que es liciten són els de la creació, en compliment a la regulació sobre les armes, d’un registre que compili totes les armes existents al Principat i que serveixi com a instrument de consulta, control i coordinació per a la compravenda d’armes.

S’adjudica el subministrament de 25 impressores tèrmiques portàtils i el subministrament i la instal·lació d’un servidor de virtualització i una cabina de discos per al Departament de Policia.

El Govern, a proposta del ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha aprovat l’adjudicació del concurs per al subministrament de 25 impressores tèrmiques portàtils per al Departament de Policia a l’empresa Andorsoft, SA, per un preu total de 6.714,13 euros.

De la mateixa manera s’ha aprovat l’adjudicació del concurs per al subministrament i la instal·lació d’un servidor de virtualització i una cabina de discos per al Departament de Policia a l’empresa Andorsoft, SA, per un preu total de 23.611,24 euros.

TOTES LES NOTÍCIES