El Govern aprova Projecte de llei de modificació de la Llei de serveis de confiança electrònica

Un periodista fotografia Eric Jover i Marc Galabert
Un periodista fotografia Eric Jover i Marc Galabert. Foto: SFG

El Govern ha aprovat aquest dimecres el Projecte de llei de modificació de la Llei de serveis de confiança electrònica. Havent transcorregut prop de sis anys d’ençà de l’aprovació de la Llei 35/2014, del 27 de novembre, de serveis de confiança electrònica, s’han produït esdeveniments rellevants que palesen la conveniència de modificar-la, com per exemple l’aparició i difusió de les anomenades tecnologies de registre distribuït. Cal recordar que els serveis de confiança electrònica comprenen elements com ara les signatures o els segells electrònics, els certificats electrònics d’autenticació de lloc web o els serveis de lliurament electrònics.

El secretari d’Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert, ha avançat avui mateix els detalls de la normativa, que posa les bases d’una regulació general de les tecnologies de registre distribuït, com ara el blockchain. Així doncs, el principal objectiu d’aquest Projecte de llei és disposar d’un marc legal general per al desenvolupament de legislacions sectorials basades en aquest tipus de tecnologies, aportant una base de regulació comuna.

Precisament, Galabert ha emfatitzat que amb aquesta normativa global s’aconseguirà estalviar el fet d’haver de regular institucions i serveis similars en normes jurídiques de manera posterior, ja que el Projecte ofereix els mecanismes essencials per reglar aquest àmbit.

El mateix Projecte de llei també introdueix la possibilitat de sol·licitar l’emissió de certificats electrònics amb una identificació no presencial. La pandèmia de la COVID-19 ha provocat que els serveis presencials de l’Administració hagin vist el seu funcionament alterat pel que fa als tràmits administratius efectuats de manera presencial. Per aquest motiu, es proposa també modificar la verificació de forma fefaent de la identitat del sol·licitant d’un certificat electrònic. Aquesta modificació introdueix la verificació de la identitat del sol·licitant de manera no presencial.

TOTES LES NOTÍCIES