El 84,8% de prestacions de solidaritat han estat acceptades

Una persona amb diversitat funcional ajudada per una altra
Una persona amb diversitat funcional ajudada per una altra (iStock)

El nombre de sol·licituds de prestacions socials adreçades a les persones amb discapacitat (pensions de solidaritat) presentades l’any 2022 ha estat de 33, de les quals el 84,8% han estat resoltes favorablement, el 12,1% s’han desestimat i només una es troba pendent de resolució.

Si tenim en compte totes les prestacions actives a 31 de desembre, se n’han beneficiat un total de 312 persones amb discapacitat (un 5,8% més respecte a l’any 2021) amb un import mitjà per beneficiari de 11.961,03 euros anuals (+11,1% respecte el 2021).

Per sexe, les dones són les que s’han beneficiat en major mesura d’aquestes prestacions (53,8%), en contraposició als homes (46,2%). Per trams d’edat, les prestacions s’han destinat majoritàriament a persones de 61 a 65 anys i de 18 a 25 anys, amb un 13,5% i un 13,1%, respectivament. Els beneficiaris són principalment andorrans (56,4%), espanyols (28,5%) i portuguesos (10,9%). La gran majoria són solters (68,3%) i el 41,3% ha residit sempre al Principat.

Gran part de les prestacions van adreçades a persones amb una discapacitat psíquica (29,8%), física i psíquica (28,8%) i física (11,2%). Segons el percentatge de discapacitat dels beneficiaris, la majoria tenen entre un 60% i un 69% de discapacitat (56,4%) i entre un 70% i un 79% (28,8%). Per import atorgat, pràcticament dues terceres parts (61,5%) obtenen entre 1.001 euros i 1.200 euros mensuals.

El nombre de beneficiaris d’aquest ajut a 31 de desembre de 2022 és de 3,8 per cada mil habitants, el que representa un increment del 3,1% respecte a l’any anterior. L’import global d’aquestes prestacions correspon al 0,76% de la despesa del Govern, i al seu torn representa el 0,133% del PIB, un increment del 17,7% i del 8,0% respectivament i amb comparació amb l’any anterior.

TOTES LES NOTÍCIES