Segueix alentint-se la matriculació de vehicles

Un tècnic prepara una nova matrícula
Un tècnic prepara una nova matrícula. Foto: Arxiu

Les matriculacions de vehicles durant el mes de juny han estat 387, el què suposa una variació percentual negativa del 23,5% respecte al mes de juny de l’any anterior. Aquest mes ha tingut una variació positiva “Camions i Camionetes” amb un +37,0%. Per contra, els grups que han tingut variacions negatives són “Motocicletes i Ciclomotors” amb un -39,2%, “Turismes” amb un -20,4% i “Altres” amb un -7,1%.

Les matriculacions de vehicles acumulades des del mes de gener fins al juny han estat 2.123, fet que equival a una variació percentual del -12,7% respecte al període anterior, en què es van matricular 2.433 vehicles. “Camions i camionetes” mostra una variació positiva de 20 unitats (+12,0%). La resta de categories mostren variacions negatives: “Turismes” de -235 unitats (-14,6%), “Motocicletes i ciclomotors” de -68 unitats (-11,7%) i “Altres” de -27 unitats (-33,8%).

Les matriculacions de vehicles dels darrers 12 mesos han estat 4.316, fet que equival a una variació percentual negativa del 6,6% respecte al període anterior, en què es van matricular 4.622 vehicles.

[do_widget id=category-posts-pro-64]