Crèdit Andorrà unifica la marca a escala internacional amb la nova denominació Creand©

Logotip Creand de Crèdit Andorrà
Logotip Creand de Crèdit Andorrà

Crèdit Andorrà unificarà la marca a escala internacional amb la nova denominació Creand©. La nova marca única i global ha de permetre al grup financer fer front als reptes de futur, centrats a “consolidar el lideratge a Andorra, on el banc és pioner en innovació i servei al client, i a continuar creixent de manera focalitzada en les principals places on té presència”, explica en un comunicat.  Amb la nova denominació Creand©, l’entitat vol transmetre els valors que l’han definit en el decurs de més de 70 anys de trajectòria: “un banc de caràcter andorrà obert al mon, líder i referent al país, pioner i amb una clara voluntat de servei i de compromís amb les persones i el país”.  Són uns valors als quals la nova marca vol donar continuïtat, “però que renova i reforça en línia amb els nous temps, amb una marca més propera i moderna, capaç de transmetre per ella mateixa la voluntat de ser pioners en innovació, de progressar i de crear solucions noves en benefici dels clients i de la societat”.

L’objectiu d’aquest canvi a una marca única també és fer un pas endavant en tant que grup financer internacional i de serveis globals, amb una marca igual a tots els països on es té activitat. Aquesta unificació ha de permetre incrementar les sinergies entre les diferents places, ser més eficients i eficaços en termes de comunicació, i cohesionar el sentiment de pertinença entre totes les persones que formen part del grup.

Xavier Cornella, conseller executiu i director general, ha explicat que “afrontem aquesta nova etapa amb la confiança que ens dona una trajectòria sòlida i responsable, i mantenint els valors que ens han permès créixer durant tot aquest temps. Volem consolidar la fortalesa del nostre model bancari i fer front amb confiança a les oportunitats que se’ns obren de cara al futur”. Cornella ha destacat que la nova marca “sintetitza els nostres orígens i els principis estratègics que ens han posicionat com a líders a Andorra. A la vegada, transmet els valors d’empatia i proximitat cap als nostres clients, pionerisme, capacitat de servei i compromís social que busquem en la nostra oferta de valor com a banc responsable i amb visió de futur. La nova marca ens apropa encara més a la nova economia de la qual ens volem sentir partícips, basada en la innovació i l’emprenedoria, valors que, d’altra banda, ens defineixen com a país i societat”.

La unificació de la marca s’aplicarà de manera gradual en els diferents països on el grup és  present i prescindirà de les marques locals de cada plaça financera. La nova denominació es declinarà en els diferents àmbits de negoci. A escala internacional, on el banc opera en l’àmbit de la banca privada i la gestió d’actius, la denominació global passarà a ser Creand© Wealth Management i Creand© Asset Management, respectivament, mentre que a Andorra serà Creand© Crèdit Andorrà.

 

Aliances estratègiques, especialització i transformació digital
Creand© basarà l’estratègia de negoci dels anys vinents en tres grans pilars: 1) el desenvolupament d’aliances estratègiques per ampliar l’oferta de valor i la rendibilitat de totes les àrees de negoci, 2) l’aposta per la transformació digital i la innovació per millorar l’excel·lència en el servei al client, i 3) l’especialització en productes i serveis que incrementin la diferenciació i el valor afegit. Tot això, mantenint l’eficiència en els processos, amb el client sempre al centre de l’activitat.

La transformació digital i la innovació són dos dels eixos del creixement futur, que Creand© potenciarà per aportar productes i serveis diferenciadors per als clients. En aquest sentit, l’entitat ha estat el primer banc andorrà a oferir el pagament mòbil i també compta amb el servei d’assessorament en fons d’inversió 100% digital Merkaat.

L’objectiu és continuar reforçant la creació de solucions innovadores com a banc pioner. És una de les realitats que vol evidenciar la nova marca, juntament amb les arrels andorranes del banc.

El canvi de marca es durà a terme amb la realització prèvia, davant de les autoritats supervisores competents, de totes aquelles comunicacions i altres tràmits que, amb caràcter general, resultin necessaris, incloent, si s’escau, l’obtenció de les autoritzacions que puguin ser preceptives.

TOTES LES NOTÍCIES