Andorra s’adhereix a l’acord de Ginebra per a l’homologació de peces, equipaments i vehicles de rodes

Un ordinador de mecànica per a vehicles
La mesura permetrà noves oportunitat de negoci per al sector industrial (Pexels)

El Govern ha donat llum verda a l’aprovació per a l’adopció dels reglaments tècnics harmonitzats de les Nacions Unides aplicables per a vehicles de rodes, equipaments i peces que puguin instal·lar-se o utilitzar-se en vehicles de rodes i les condicions per al reconeixement recíproc de les homologacions concedides sobre la base d’aquests reglaments.

L’acord, fet a Ginebra el 20 de març de 1958, en cas que finalment el Consell General n’aprovi l’adhesió, proporcionarà el marc legal per al desenvolupament de les regulacions de seguretat i emissions per a tota mena de vehicles de motor fabricats a qualsevol part del món. La voluntat del Govern es poder esdevenir una autoritat nacional d’homologació i permetrà noves oportunitat de negoci per al sector industrial, gairebé inexistent al país.

A dia d’avui, el document legal comprèn 164 Reglaments de l’ONU (dels quals Andorra acceptarà l’aplicació de 8) i contribueix al progrés tècnic, a l’augment de la seguretat dels vehicles i a la reducció dràstica de les emissions dels vehicles.

Les parts contractants de l’Acord (a dia d’avui n’hi ha 57 dels quals 45 són estats membres de la Comissió Econòmica per Europa), mitjançant l’autoritat nacional d’homologació, estan autoritzades a expedir un número d’homologació per a cada nova homologació de tipus o per a cada extensió d’aquesta homologació.

El reconeixement recíproc de les homologacions de tipus entre les parts signants de l’acord que apliquen els reglaments ONU ha facilitat el comerç dels vehicles de motor, sistemes i components arreu del món.

TOTES LES NOTÍCIES