‘Accedeix a La Meva Salut’, l’eina catalana per evitar al mínim els desplaçaments durant el confinament

Cartell informatiu sobre l'aplicació 'La meva salut'
Cartell informatiu sobre l’aplicació ‘La meva salut’

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha posat a disposició de tots els usuaris i usuàries una nova eina: ‘Accedeix a La Meva Salut’, que de manera excepcional mentre duri el període d’epidèmia pel coronavirus SARS-CoV-2 que s’hi pot accedir de dues maneres: trucant al telèfon 900 053 723 o omplint el formulari a l’enllaç canalsalut.gencat.cat/lamevasalut-registre

A ‘La Meva Salut’ hi podem trobar el pla de medicació vigent; accés als comunicats de Incapacitats Temporals (IT); informes mèdics; resultats de proves i exploracions; i poder consultar als professionals sanitaris.

L’objectiu de la posada en marxa d’aquesta nova eina és evitar al mínim els desplaçaments durant el confinament. https://lamevasalut.gencat.cat