No caldrà posar PIN als datàfons fins als 50€

Datàfon
Ara només caldrà introduir el PIN per a més de 50€

En el marc de les mesures excepcionals preses davant de la situació ocasionada per la COVID-19, les entitats bancàries han acordat ampliar temporalment de 20 a 50 euros el límit del pagament sense contacte (contactless) amb targetes, amb la finalitat de reduir així les ocasions en què s’hagi de tocar el terminal al teclejar el PIN.

Aquest canvi s’anirà implementant paulatinament per les entitats bancàries en el petit i gran comerç, i es mantindrà mentre estiguin vigents les mesures excepcionals aprovades pel Govern amb motiu de la situació ocasionada per la COVID-19.

Aquesta decisió es pren en línia amb el què han fet les entitats financeres de països veïns i alhora seguint les recomanacions publicades per l’EBA (European Banking Authority) de protecció al consumidor i serveis de pagament.