A favor del relleu generacional

Lluís Samper
Lluís R. Samper Pascual

A Andorra, si un es jubila als 65 o més anys, pot continuar treballant, si ho desitja, car la pensió de jubilació que li hagi estat reconeguda, amb efecte a partir dels 65 anys d’edat, és legalment compatible amb el treball remunerat, fins complir els 72 anys.

En permetre la llei continuar treballant mes enllà del 65 anys considero que es compromet la seguretat personal de qui ha optat per tal possibilitat, sobretot si exerceix una professió de risc. Tinguem en compte que a mesura que entrem en anys hom perd reflexes i capacitats.

Una altra repercussió negativa, és que es fa postergar, segons el cas fins a 7 anys, el relleu generacional, la qual cosa dificulta que un major nombre de joves es pugui ara incorporar al món laboral fent disminuir de forma gradual les altes xifres d’atur que pateixen.

Crec que la jubilació hauria de ser obligatòria als 65 anys per a tothom, sense excusa, funcionaris i professions liberals inclosos. L’avantatge pel Fons de Jubilació rau en el fet de que els joves cotitzen per vellesa, mentre que els jubilats no ho fan, treballin o no.

Sens dubte, si s’afavoreix el relleu generacional, al Fons de Jubilació li comportarà uns majors ingressos de cotització per vellesa. Si es retarda la sortida del món laboral, les persones més perjudicades són les que tenen una salut delicada o deteriorada per desgast físic i/o mental.

De la regulació actual en surten majorment beneficiats, en general, els treballadors sedentaris, les professions liberals i sobretot les persones amb alt poder adquisitiu perquè tenen una millor salut. Per tant, viuen més anys i no cal dir-ho, gaudeixen de la pensió més temps.

El jubilat que continua treballant per necessitat, perquè cobra una pensió baixa en relació a l’alt cost de la vida a Andorra, té al seu abast la possibilitat de demanar a Govern un complement no contributiu, si reuneix les condicions per ser-ne beneficiari.

Rebre el complement no contributiu li permetria al jubilat poder renunciar al seu lloc de treball, per tal de que un demandant de feina el pugui rellevar. Les finances públiques en sortirien beneficiades en pagar complements no contributius a la pensions de jubilació en lloc de prestacions d’atur.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES