Viu la vida: Han de donar una fiança de quatre mesos per agafar un pis?

Roser Rodríguez Jerez
Roser Rodríguez Jerez

La meva opinió personal és que hi hauria d’haver una llei per als propietaris de pisos, cases, etc. Perquè no es passin amb el dipòsit de finança, i de preu de lloguer, alguns d’ells quan fan el contracte entre el propietari i el llogater, hauria de posar el nombre de mesos per a tots iguals.

També pot fer-se la reserva en aquest cas negociant amb el propietari durant el termini pactat, de manera que si s’arriba a una acord, la reserva passa a ser ferma i a compte del preu final, en cas contrari, es retorna íntegrament sense tenir res més a reclamar cap de les dues parts.

Això resulta molt beneficiós per a totes les parts, ja que l’inquilí s’assegura la reserva en exclusiva del pis o casa desitjat fins a la fi de les negociacions, i els propietaris saben que està negociant amb algú que s’ha compromès i que té un interès real.

També si un particular té pisos llogats, molts dels seus inquilins es pregunten: a qui li correspon les obres de millores de dins el pis? Al propietari. Ell és qui ha d’encarregar-se de realitzar totes les reparacions necessàries perquè l’habitatge tingui les condicions mínimes d’habitabilitat. Només estaria exempt quan el deteriorament fos provocat per l’inquilí o quan l’immoble resulti destruït per un incendi, inundació, etc. Les petites reparacions que exigeixi el desgast per l’ús ordinari de l’habitatge són per compte de l’inquilí.

Quina durada ha de tenir un contracte d’arrendament? La durada del contracte s’acorda lliurement entre les parts. En el cas que sigui inferior a cinc anys (set si l’arrendador és una empresa), el contracte serà renovat obligatòriament cada any, fins arribar a un màxim de cinc (o set), excepte en els casos en què l’arrendatari informi a l’arrendador de la seva voluntat de no renovar, com a mínim 30 dies abans que acabi el contracte o la pròrroga, o si el propietari reclama, transcorregut el primer any, l’ús de l’habitatge per a si mateix o la seva família.

Puc desistir del lloguer abans de la finalització del contracte? El llogater pot anul·lar el contracte si han transcorregut sis mesos des de la signatura, comunicant-ho a l’arrendador amb almenys 30 dies. D’altra banda, hi ha la possibilitat que el contracte estableixi el pagament d’una indemnització equivalent a una mensualitat de la renda en vigor per cada any pendent de complir. Els períodes de temps inferiors a l’any es calculen proporcionalment.

En la majoria dels estats hi ha lleis que estableixen la quantitat de diners que li pot cobrar un propietari com a dipòsit de garantia. En la majoria dels estats també hi ha lleis que estableixen en quins casos el propietari pot quedar-se amb el seu dipòsit de garantia. Per
exemple, si vostè es muda abans que acabi el contracte, podria recuperar el seu dipòsit si l’amo troba qui el reemplaci. El propietari d’un habitatge no pot canviar les condicions del contracte de lloguer o negar-se a llogar-li un habitatge a causa de la seva raça, color, nacionalitat, religió, gènere o estatus familiar. Això seria considerat un acte de discriminació.

2 comentaris

  1. Et recomano que et llegeixis la Llei d’Arrendaments de Finques Urbanes. De res.

    1. Crec que les opinió, són lliures i depenent de les lleis, que cada un les interesi agafa. Tots igualtat.

Comments are closed.

TOTES LES NOTÍCIES