S’aprova el nou Projecte de llei d’auditoria de comptes d’Andorra

Els ministres Conxita Marsol i Ramon Lladós en la seva compareixença després del Consell de Ministres (SFGA)
Els ministres Conxita Marsol i Ramon Lladós en la seva compareixença després del Consell de Ministres (SFGA)

El Govern ha aprovat el nou Projecte de llei d’auditoria de comptes del Principat d’Andorra, que es desenvolupa per a donar un marc normatiu a una professió amb una llarga trajectòria al país. Aquest text s’ha elaborat amb la col·laboració del sector i ha estat consensuat amb tots els actors principals.

El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha destacat que amb aquest text es regula una professió que desenvolupa un paper fonamental per a la modernitat i la seguretat de qualsevol sistema econòmic i financer, perquè dota de seguretat jurídica i transparència la informació comptable de l’empresa.

El Projecte de llei té com a objectius establir els requisits d’accés a la professió i els principals elements que han de guiar el seu desenvolupament; estipular un mecanisme de supervisió de les auditories de comptes que garanteixin la seva qualitat; i homologar la professió amb les millors pràctiques internacionals.

D’altra banda, el text també estableix les entitats que estan obligades a realitzar una auditoria de comptes de forma anual: les entitats d’interès públic o que estiguin subjectes a supervisió per part de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA); les fundacions i altres entitats que rebin subvencions, ajudes o que prestin serveis a l’Estat – aquestes últimes es fixaran reglamentàriament.

A banda d’aquestes entitats, també estan incloses aquelles subjectes a l’auditoria d’acord amb la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada. En aquest cas, les entitats hauran de complir dos dels tres criteris següents: que els seus actius siguin superiors a 3,6 milions d’euros; que la xifra anual de negoci superi els 6 milions d’euros; i que comptin amb una plantilla d’empleats de cinquanta o més persones.

Finalment, el Projecte de llei contempla, al capítol sisè, el desenvolupament d’un conjunt de taxes associades a la prestació de serveis d’auditoria de comptes. Lladós ha explicat que el seu objectiu “no és recaptatori”, sinó que persegueix sufragar les despeses de l’Administració general, que ha d’assumir la funció de supervisió de les auditories de comptes, tal com li encomana aquesta norma.

TOTES LES NOTÍCIES