Retiren a la Seu un niu secundari de vespa asiàtica a la rotonda d’Andorra

Vesper de vespa asiàtica a la rotonda d'Andorra de la Seu
Vesper de vespa asiàtica a la rotonda d’Andorra de la Seu (Ajuntament de la Seu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha retirat recentment un niu de vespa asiàtica que es trobava ubicat a la rotonda d’Andorra. Tot i que el niu era secundari i es trobava inactiu, sense cap risc per la ciutadania, s’ha tret al tenir-hi fàcil accés.

També s’ha detectat dos nius més a la zona del bosc de ribera dels rius Segre i Valira però pel seu difícil accés i estar inactius -segons han informat els agents rurals- no és necessari retirar-los. Cal destacar que aquests nius són de la primavera passada, i es detecten a la tardor i a l’hivern, un cop han caigut les fulles dels arbres.

Aquesta espècie s’està estenent per tot Catalunya, i la Seu d’Urgell no és una excepció. Per això és important tenir identificada la seva presència al municipi. Per aquest motiu es demana a la ciutadania que en cas de detectar un vesper de vespa asiàtica, sobretot a finals d’hivern fins a la tardor, que ho comuniqui a l’Ajuntament de la Seu per tal que se’n pugui valorar quina ha de ser l’actuació.

Cal dir que les quatre diputacions catalanes han creat una aplicació per a mòbil, cat vespa asiàtica: https://vespaasiaticamap.sitmun.cat disponible per a tota la ciutadania amb la finalitat d’incrementar la recollida d’observacions d’un niu o vesper per tot el país.Vespa velutina o vespa asiàtica

La vespa velutina o vespa asiàtica és una vespa invasora que es va detectar a Catalunya l’any 2012 i que actualment s’està expandint per tot el territori. Aquesta vespa presenta un aspecte més fosc i és de mida més gran que la vespa autòctona. La problemàtica d’aquestes vespes és l’efecte directe vers l’apicultura al ser una vespa que depreda les abelles autòctones comportant un efecte envers la producció de mel, cera i altres productes apícoles.

També té un efecte directe envers la biodiversitat animal en ser un nou depredador dels invertebrats autòctons que altera l’equilibri dels ecosistemes. També comporten riscos sobre la salut pública i genera inseguretat pública davant la presència propera de vespers. Tot i que a vegades es crea alarma social, cal remarcar que la vespa asiàtica no és agressiva amb les persones excepte si s’està a pocs metres d’un vesper. A més de 5 metres del niu no acostuma a haver-hi perill.

Cal dir que existeix un protocol d’actuacions de la vespa asiàtica elaborat per la Generalitat de Catalunya que indica en quins casos cal actuar i de quina manera en funció del tipus de niu (primaris o secundaris), si són actius o inactius i també en funció del risc per a les persones.

Les vespes asiàtiques construeixen diversos tipus de nius, els embrionaris que són de mida petita, inferior a una pilota de tenis, i obert per la part inferior. En aquests nius, a finals d’hivern les vespes reïnes hi crien. Normalment se situen en llocs protegits d’edificis, magatzems i altres construccions humanes o bé a forats naturals arrecerats.

A la primavera, aquest niu embrionari creix i evoluciona gràcies a la tasca de les vespes obreres, que construeixen un niu més gran al mateix emplaçament que s’anomena ‘vesper primari’. Aquest vesper primari va creixent en volum i formant diversos pisos de bresques amb cel·les de cria. Com que sovint l’espai on s’ha desenvolupat el vesper primari és limitat pel creixement de la colònia, les obreres busquen un segon emplaçament on construir un segon vesper, el vesper secundari, que pot assolir grans dimensions. Normalment el lloc triat per les vespes velutines són les capçades dels arbres, especialment dels arbres de ribera.

A la tardor els nius secundaris són abandonats ja que les reïnes hibernen de manera separada i s’abandonen i no són reutilitzats l’any següent. A l’hivern els mascles i les obreres moren.

El control més efectiu de la població de vespa asiàtica és la neutralització dels vespers abans de l’estiu, abans de la formació de vespes reïnes. Els vespers actius han de ser neutralitzats per empreses especialitzades. Cal dir que els vespers inactius no tenen cap risc per a les persones i no cal que siguin enretirats al no ser reutilitzats per les vespes que els abandonen.

[do_widget id=category-posts-pro-64]