Pallarés exposa el Decret del dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades a la CONPVGD

Una dona nua es protegeix amb la mà
Una dona nua es protegeix amb la mà. Foto: Arxiu

La ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, ha presidit aquest dijous al matí la desena trobada de la Comissió Nacional de Prevenció de la Violència de Gènere i Domèstica (CONPVGD). Durant la trobada, Pallarés ha exposat als membres de la comissió el Reglament que al mes de març va aprovar el Govern per a afavorir el dret de defensa i assistències lletrades de les víctimes de violència de gènere.

Aquest text, tal com ha explicat la ministra, reconeix el dret de les víctimes de violència de gènere de disposar d’una assistència lletrada per a la interposició d’una denúncia davant la Policia i vinculada als fets dels quals, se’n deriva aquesta condició.

Encara en matèria processal, la ministra ha explicat que aviat el Ministeri té previst realitzar formacions als col·legiats i col·legiades del Col·legi d’Advocats i advocades on es tractaran temes com: la normativa internacional i nacional en matèria de violència de gènere, l’assistència lletrada en l’àmbit civil i penal, la Guia de Col·laboració i els protocols específics d’actuació, el funcionament del Servei d’atenció a les Víctimes de la Violència de Gènere, entre d’altres.

La reunió també ha permès fer balanç del treball dut a terme durant la primera meitat d’enguany. Així, s’han fet extensives les diverses formacions específiques que ha fet l’Àrea de Polítiques d’Igualtat i la implementació de la guia de col·laboració i els protocols d’actuació en casos de violència de gènere i domèstica per a multiplicitat de sectors.

En matèria educativa, s’han valorat positivament els tallers realitzats als centres educatius del país durant aquest curs escolar que han enfocat la violència de gènere, l’assetjament escolar i la igualtat. En aquest mateix àmbit, s’ha fet una previsió de les accions encaminades al nou curs escolar i la implementació del Pla de sensibilització per a la igualtat de gènere als centres educatius. En aquest sentit, la ministra Judith Pallarés, ha posat en relleu la importància de les accions en educatives com una de les eines més efectives per a lluitar contra la violència envers les dones.

 

Els casos registrats

Durant la compareixença amb els mitjans, Pallarés també ha explicat el nombre de casos de violència de gènere i domèstica que es tenen registrats. Durant tot el 2020 es van atendre 176 casos nous, en comparació amb aquest any que s’han atès des de gener fins al juny 62 casos nous. La ministra destaca que això implica una disminució d’entrada de casos al Servei d’Atenció a les Víctimes de la Violència de Gènere (SAVVG). Tanmateix, si s’analitzen els casos actius, que són el recull de casos nous, casos que van entrar anys anterior i casos que es van tancar, però han retornat, s’observa que el 2021 hi ha hagut un augment en comparació amb l’any 2020. Aquest mes de juny hi ha 190 casos actius i, en canvi, el 2020 hi havia 123 casos actius.

Amb relació a aquests casos i a falta de tenir dades concretes de tancament -que es presenten a finals del mes de novembre-, des del Ministeri s’ha detectat que la principal via d’entrada és per iniciativa pròpia de les víctimes. Així en un 60% dels casos, és la mateixa dona la que es dirigeix a les autoritats. L’altre 40% són detectats per derivació d’Afers Socials, la Policia o les autoritats sanitàries (per aquest ordre). D’altra banda, el 60% dels casos detectats no presenta denúncia. Aquest comportament és el mateix que el d’anys anteriors.

Filament pel que fa als pisos d’acollida, el SAVVG disposa de 5 pisos i, actualment, hi ha 4 pisos ocupats per dues famílies a cada pis. Durant el 2020 també hi va haver aquesta mateixa ocupació. A banda dels pisos d’acollida, el SAVVG també compta amb el suport de pensions, apartaments i hotels del país.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES