Nomenats vuit agents de policia en període de formació

Els vuit agents nomenats són una dona i set homes (SFGA)
Els vuit agents nomenats són una dona i set homes (SFGA)

Avançar en l’ampliació de la Policia, nodrint el Cos de nous efectius i reiterant, d’aquesta manera, el compromís del Govern amb la seguretat ciutadana com a baluard social. Amb aquest objectiu, el Consell de Ministres ha aprovat el nomenament en període de formació de vuit alumnes agents de policia, una dona i set homes, que han superat satisfactòriament les proves d’accés.

El procés formatiu dels alumnes agents té una durada d’entre 6 i 9 mesos. El temari inclou legislació penal i general, deontologia professional i normativa policíaca, ordre públic, circulació, tècniques d’intervenció, tècniques de tir i armament, entre d’altres. Una vegada superada la formació inicial, els alumnes són nomenats en període de prova durant un any. En cas de cloure positivament aquest termini, se’ls nomena definitivament agents de policia.

Actualment, i després del jurament de la darrera promoció al desembre de l’any passat, el Cos de Policia està integrat per 258 agents.

TOTES LES NOTÍCIES