L’IPC avançat registra una taxa interanual al mes de juny del -0,4%

Gràfic de la variació anual de l'IPC
Variació anual de l’IPC

La variació interanual estimada de l’IPC al mes de juny del 2020 és del -0,4%, segons el càlcul de l’indicador avançat. Aquest indicador representa un càlcul previ de l’IPC segons el qual, en cas de
confirmar-se, disminuiria tres dècimes respecte a l’IPC avaluat al mes de maig (-0,1%).

L’IPC avançat d’Espanya del mes de de juny del 2020 se situa al -0,3%. En cas de confirmar-se augmentaria sis dècimes respecte a la variació registrada al mes de maig.
L’IPC avançat de França del mes de maig del 2020 se situa al +0,1%. En cas de confirmar-se disminuiria tres dècimes respecte a la variació registrada al mes de maig.

Es calcula aquest indicador avançat amb l’objectiu d’aportar la mateixa informació, en temps i qualitat, que les dades publicades pels instituts d’estadística de la UE.

Aquest indicador avançat es calcula seguint la mateixa metodologia utilitzada pel càlcul de l’IPC.

La diferència entre ambdós indicadors rau en la informació utilitzada. Aquest indicador suposa un càlcul previ de l’IPC amb el 95% aproximat dels preus juny entrats. Per les sèries de preus que encara no han estat enquestades, s’utilitza el mateix preu del mes anterior.

L’indicador avançat proporciona únicament una informació orientativa i, per tant, no ha de coincidir necessàriament amb la dada definitiva de l’IPC.

TOTES LES NOTÍCIES