Les autoritzacions de residència i treball disminueixen un 0,7%, les de treball fronterer creixen un 1,2%

Carnets d'immigració
Carnets d’immigració (Arxiu)

Les autoritzacions de treball en vigor a 30 de juny del 2020 són 45.010, fet que equival a una variació anual del -0,7% de les quals 44.858 són autoritzacions prorrogables. Pel que fa a les autoritzacions de residència i treball, representen 34.943 de les autoritzacions en vigor, el que suposa una variació anual negativa del 0,7% i les autoritzacions per treball fronterer són 1.662 amb un increment de l’1,2%. D’altra banda, pel que fa a les autoritzacions temporals, les de treball temporal són zero, mentre les de treball temporal per a empreses estrangeres són 112. Aquest tipus de permís presenta una variació anual negativa del 47,7%, tal com publica el departament d’Estadística aquest dilluns.

Durant el segon trimestre de l’any 2020 s’han acordat un total de 511 autoritzacions inicials, el que representa una variació negativa respecte al mateix període de l’any 2019 del 61,2%. Aquesta variació es deu al fet que durant el confinament no es van tramitar autoritzacions inicials. De permisos de residència i treball, se n’acorden 191, el que equival a una variació anual del -75,4%. Els permisos de residència simple suposen 211 autoritzacions, un 35,5% menys que en l’any anterior.

Per nacionalitats, els espanyols continuen sent el col·lectiu més representat, amb un total de 242 autoritzacions, el 47,4% del total. Els portuguesos i francesos representen un 8,4 i un 7,6%, respectivament i el 36,6% restant del total de les autoritzacions inicials del trimestre, el formen altres nacionalitats. El departament d’Estadística destaca que la part més important de les autoritzacions d’immigració en vigor es concentra en el tram de 26 a 59 anys. D’altra banda, durant el trimestre s’han registrat un total de 192 baixes del país al registre d’immigració, de les quals el 50,5% són d’espanyols, el 26% de portuguesos i el 2,6% de francesos.

Quant a les dades mensuals ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, es constata en les autoritzacions inicials una tendència a la baixa en els darrers cinc mesos, situant-se en un -2,2% en el mes de juny. El nombre d’autoritzacions en vigor presenta una tendència estable en els darrers dos mesos, mantenint-se en un +0,3%. Pel que fa a les baixes del país, presenten una tendència a la baixa en els darrers dos mesos, essent d’un +2,9% aquest mes de juny.

TOTES LES NOTÍCIES