L’Ajuntament de la Seu aconsegueix 268.000 euros per a finançar la construcció de 10 pisos de lloguer assequible i social

El centre històric de la Seu en vista aèria
El centre històric de la Seu en vista aèria (RàdioSeu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aconseguit una subvenció de 267.545,50 euros de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a poder finançar les obres de construcció de 10 pisos de lloguer assequible i social a l’edifici deixat en llegat en usdefruit per Joan Obiols Cordellana, Juanito de Cal Pensament, situat al passatge de la Missió. Aquest edifici ha obtingut, de manera provisional, la qualificació d’habitatges amb protecció oficial.

Recordar que, a més a més d’encabir-hi deu pisos de lloguer social, que seran d’una, dues, tres i quatre habitacions, i un d’ells serà destinat a una Llar amb Suport, un recurs d’habitatge i rehabilitació psicosocial per a persones amb malaltia mental a mig camí entre una residència i la vida autònoma. Tanmateix es reservarà la planta baixa per tal de crear-hi el futur ‘Espai d’Art Pensament’. 

Aquest edifici, construït l’any 1980, va ser cedit a l’Ajuntament urgellenc per 99 anys per tal ser utilitzat per a necessitats municipals en l’àmbit social i/o cultural. Edifici eficient i sostenible 

L’edifici finalitzat tindrà una etiqueta energètica amb qualificació A, és a dir, de màxima eficiència i no utilitzarà combustibles fòssils. En aquest sentit, en la coberta s’hi preveu la instal·lació de 48 panells solars que permetran obtenir gran part de l’energia necessària per al funcionament de l’edifici. 

Les obres consistiran en la millora energètica de l’envolupant existent, l’execució de les divisions i revestiments interiors, així com les instal·lacions, per tal de que l’edifici es pugui destinar a habitatge. 

La inversió total de les obres serà d’1.120.000 euros.

TOTES LES NOTÍCIES