La Policia engega una campanya de controls del transport d’infants prop de les escoles

Trànsit dens
Trànsit dens. Foto: ARXIU

Amb l’arribada del nou curs escolar i per conscienciar als pares i mares que porten els seus fills menors a l’escola del correcte transport d’aquests, el Departament de Policia dins del pla d’actuació per tal de disminuir l’accidentalitat, iniciarà una campanya temàtica en les immediacions de les escoles del Principat on es detectarà el transport incorrecte dels infants i es sancionaran les conductes imprudents dels seus conductors.

D’altra banda, pel que fa als autobusos es controlarà el fet de deixar en marxa el motor, inspeccions tècniques, estat dels pneumàtics i passatgers màxims autoritzats i de peu.

Els articles de la llei del Codi de la Circulació que es tindran en compte per a la realització d’aquesta campanya són els següents:
– deixar estacionat el vehicle amb el motor en marxa (art. 65.3)
– transport de més persones de les previstes segons les places dels vehicles (art. 71.1)
– transportar infants de menys de 10 anys a les places davanteres d’un vehicle (art. 71.3)
– transportar persones en llocs no previstos o de forma indeguda (art. 71.4)
– circular sense el distintiu d’ITV en vigència (art. 166)
– circular amb pneumàtics en mal estat (art. 173)
– circular transportant més passatgers dels autoritzats (art. 187)
– efectuar transport escolar en condicions no reglamentàries (art. 188)
– circular sense la targeta de transport, malgrat posseir-la, o no portar-la en lloc visible (art. 200)
– circular sense disposar de la targeta de transport en vigència, per no haver efectuat els reconeixements tècnics necessaris o per no haver-los superat (art 200)

Aquesta campanya s’iniciarà a les 7 hores del dia 9 de setembre i finalitzarà a les 19 hores del dia 22 de setembre del 2020. El departament de Policia dona a conèixer la seva línia d’actuació a tots els mitjans de comunicació amb la intenció d’informar al conjunt dels ciutadans.

TOTES LES NOTÍCIES