La cura de les petúnies

petúnies
Petúnies (Foto: ISTOCK.COM)

El primer que s’ha de fer després de la compra d’unes petúnies és trasplantar-les al més aviat possible a jardineres o directament al jardí. Són plantes que requereixen nova terra on expandir les seves arrels.

A l’hora de triar la zona de plantació les petúnies prefereixen una exposició a ple sol per a obtenir plantes més compactes, floríferes i de colors intensos dins de les característiques pròpies de la varietat.

També podem triar zones de semi ombra sempre que aquestes tinguin major quantitat d’hores de sol que d’ombra. Totes les petúnies prefereixen un sòl o substrat fèrtil i ben drenat per a evitar embassades. Un substrat universal o un per a plantes d’exterior són una bona opció. Si el terreny del jardí és molt àrid el podem millorar amb l’aportació de compost, i si és molt argilenc ho farem aportant a més sorra de sílice o argila expandida per a des compactar-ho. Durant el moment de la preparació del terreny és recomanable aportar-li un fertilitzant de fons.
Quant al reg és preferible reg diari i curt que abundants cada diversos dies. Totes les petúnies són sensibles a l’asfíxia radicular i com a conseqüència ho manifesten amb clorosis en les seves fulles. Els regs abundants i exagerats netegen el terreny amb la corresponent pèrdua de nutrients. Si és possible evitarem mullar en excés el fullatge per a evitar danys en les seves flors així com realitzar-lo fora de les hores de màxima calor.

Per adobar les petúnies es pot començar amb un de fons barrejat amb el substrat o terra durant la preparació del terreny abans de la seva plantació. Una vegada plantades i en funció del fertilitzant utilitzat en l’abonat de fons, a partir del mes podem continuar amb l’abonat tipus 18-12-24 més microelements perquè mantingui un bon creixement i una floració abundant.

Excepte les Petúnies híbrides, la resta és molt recomanable ser podades quan es vegi que la seva vegetació creix en excés o al final de la seva floració. Després de la poda, en unes dues o tres setmanes tornaran a estar omplertes de brots i noves flors. Com a norma general és important anar retirant les seves flors marcides per a afavorir l’emissió de noves i evitar que s’assequin sobre el seu fullatge.

Floresyplantas.net