La Comissió de Finances i Pressupost, encarregada d’elaborar el projecte de llei del pressupost del 2021

Reunió de de la Junta de Presidents
Reunió de de la Junta de Presidents. Foto: Consell General

En el decurs de la reunió de la Junta de Presidents celebrada el dia d’avui s’ha determinat designar competent a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost per a conèixer el Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2021, i designar la Comissió Legislativa d’Economia per a conèixer el Projecte de llei de mesures urgents en matèria d’arrendaments de finques urbanes i de millora del poder adquisitiu.

També, s’ha acordat celebrar sessions del Ple del Consell General els dies 12, 19 i 26 de novembre, a les 16:00 hores

Alhora, s’ha acordat mantenir la reserva del dia 17 de desembre per tractar les iniciatives que puguin estar disponibles per al Ple.

Finalment s’informa que la propera reunió de la Junta de Presidents se celebrarà, el dia 1 de desembre, a les 15:00h.

TOTES LES NOTÍCIES