Increment del 17,5% de l’endeutament públic

Evolució de l'endeutament públic
Evolució de l’endeutament públic. Font: Departament d’Estadística

L’endeutament públic s’ha incrementat el +17,5% l’any 2020 respecte a l’enregistrat l’any 2019, i ha passat de 996,7 a 1.171,7 milions d’euros, segons informa el Departament d’Estadística aquest dijous. L’endeutament públic del sector institucional “S.13 Administracions públiques”, d’acord amb el Sistema europeu de comptes 2010 (SEC 2010), engloba el Govern d’Andorra, les entitats no de mercat i les institucions sense finalitat de lucre, les societats públiques no de mercat, els comuns i el Fons de la Seguretat Social (CASS i Fons de Reserva de Jubilació).

En relació amb la ràtio de l’endeutament públic respecte al PIB nominal, pel que respecta al sector “Administracions públiques”, per a l’any 2020 es situa en el 46,7% mentre que en els darrers anys s’ha mantingut al voltant del 40%. Pel que fa al Govern d’Andorra, la ràtio se situa en el 44,1% per al 2020, mentre que els darrers anys se situava al voltant del 34%. La necessitat de finançament extraordinari i urgent motivat pels efectes del SARS-CoV-2 ha provocat aquest increment en l’endeutament.

Aquest augment de la ràtio de l’endeutament respecte al PIB es veu reflectida també en les economies de l’entorn, tant a Espanya (24,5 punts percentuals d’increment) com a França (18,1 punts percentuals d’increment).

En referència a l’endeutament per càpita, per a aquest 2020 arriba a un import de 15.018 €, en contrast amb els anys anteriors, en què havia anat disminuint progressivament. Segons la seva maduresa o termini de venciment, l’endeutament a curt termini l’any 2020 s’incrementa el +10,4% i l’endeutament a llarg termini augmenta el +19,6%; l’endeutament a curt termini no bancari disminueix un -37,5% i l’endeutament a llarg termini no bancari augmenta el +33,6%. La distribució de l’endeutament l’any 2020 és del 21% a curt termini i del 79% a llarg termini, respecte del 23% a curt termini i el 77% a llarg termini de l’any 2019.

Per tipus d’endeutament, en l’exercici del 2020 l’endeutament bancari s’incrementa el +24,7% i l’endeutament no bancari augmenta el +15,7%; l’endeutament no bancari i a curt termini és el que disminueix de forma més considerable (-37,5%), mentre que el bancari i a curt termini augmenta de manera substancial (+381,3%). La distribució de l’endeutament l’any 2020 és del 21% el bancari i el 79% el no bancari, de manera similar a l’any anterior, amb un 20% i un 80%, respectivament. Es constata un increment al llarg dels anys de l’endeutament no bancari respecte del bancari, i es descentralitzen així els subscriptors del deute més enllà del sector bancari
mitjançant l’emissió de deute públic.

TOTES LES NOTÍCIES