Els inscrits al Servei d’Ocupació disminueixen un 26,7% respecte l’any passat

Evolució dels demandants de feina inscrits al Servei d'Ocupació fins al 'agost 2021
Evolució dels demandants de feina inscrits al Servei d’Ocupació fins al ‘agost 2021. Font: Departament d’Estadística

El nombre global de demandants en recerca inscrits al Servei d’Ocupació a final de mes d’agost és de 670 persones, amb una variació respecte al mes anterior del -5,8% (711 persones), i un -26,7% inferior al mateix mes de l’any anterior (914 persones).

El nombre de demandants en millora és de 602 (619 el mes anterior), fet que representa una variació mensual del -2,7% i una variació del +9,9% respecte a l’agost de l’any 2020 (548 persones).

El nombre de demandants de serveis a final de mes és de 29. D’aquests, 5 són demandants en situació de baixa mèdica superior a 6 mesos i 24 són demandants de serveis en situació d’ocupació. La variació respecte al mes anterior és d’un 4,3% per als demandants de serveis en situació d’ocupació mentre que per als demandants de serveis en situació de baixa mèdica superior a sis mesos, la variació és d’un +66,7%.

El nombre total de llocs de treball oferts a final de mes és de 979 (1.009 el mes anterior), equivalent a una variació mensual del -3,0% i una variació del +27,1% respecte a l’agost de l’any 2020 (770 ofertes de treball).

El nombre de persones beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària decretada per Govern és de 138, un -21,1% respecte al mes anterior (175 persones) i un +176,0% respecte a l’agost de l’any anterior (50 persones). D’altra banda, hi ha 1 persona relacionada amb la temporada de neu beneficiaria de l’ajut.

Aquest mes s’han fet 47 contractacions mitjançant el Servei d’Ocupació i 8 mitjançant els programes de treball temporal. A través del programa de foment de la contractació per donar resposta a la situació causada per l’emergència sanitària del SARS-CoV-2 mitjançant el sector públic s’ha contractat a 2 persones i mitjançant el Programa de foment de la contractació per donar resposta a la situació causada per l’emergència sanitària del SARS-CoV-2 mitjançant el sector privat, 6.

Del total de persones inscrites al Servei d’Ocupació, n’hi ha 121 que van trobar feina pels seus propis mitjans.

TOTES LES NOTÍCIES