Es reprenen els treballs arqueològics al Pont dels Escalls

Estat de la rehabilitació del Pont dels Escalls, aquest dimarts (SFGA)
Treballs que s’estan efectuant al Pont dels Escalls, aquest dimarts (SFGA)

Els treballs arqueològics sobre el Pont dels Escalls, a Escaldes-Engorgany, s’han reprès després d’haver-los aturat durant uns mesos en haver trobat una canonada d’aigua que es va haver de retirar per a poder seguir amb els treballs de conservació. La represa dels treballs arqueològics ha permès localitzar dos paviments de pedra antics, l’un sobre l’altre.

“Aquesta intervenció arqueològica permetrà poder acabar d’obtenir informació històrica del pont per a poder plantejar-ne la restauració, que es du a terme en el marc del conveni signat entre el Govern i el Comú d’Escaldes-Engordany”. Ho ha indicat la directora del Departament de Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, Isabel de la Parte, durant la visita als treballs aquest dimarts.

Entrant al detall de la troballa feta per l’equip tècnic de l’empresa Arquòlegs.cat, el paviment situat en una posició més inferior es troba relligat de morter i es presenta més ben conservat que el superior. No obstant això, segons ha indicat Sergi Segura, arqueòleg encarregat de la direcció tècnica, de moment no s’han localitzat restes ceràmiques que permetin analitzar i establir una cronologia més exacta. De fet, la documentació escrita situa la construcció del pont al segle XIX, tot i que s’estima que pugui ser anterior, possiblement del segle XVI, quan es coneix l’existència de la creu del Pont dels Escalls.

Un cop finalitzin els treballs d’excavació caldrà esperar a l’elaboració de la memòria tècnica per a conèixer la interpretació dels especialistes i decidir de forma conjunta entre el Comú d’Escaldes-Engordany i el Govern la intervenció en matèria de rehabilitació a efectuar sobre el pont. Tal com ha destacat el conseller menor escaldenc i conseller de Cultura i Promoció Econòmica, Valentí Closa, “una de les voluntats de la corporació ha estat la rehabilitació dels ponts històrics d’Escaldes-Engordany amb l’objectiu de mantenir vius els immobles que es reben dels avantpassats i que són portadors de determinats valors culturals, com ara els històrics, artístics i arqueològics”.Cronologia de la intervenció arqueològica

El Departament de Patrimoni Cultural va promoure, amb l’acord del Comú d’Escaldes-Engordany, una intervenció arqueològica prèvia a l’execució del projecte de restauració per a disposar de més informació sobre el sistema constructiu, les possibles fases que es puguin identificar en el paviment, així com la possible datació del Pont dels Escalls.

Durant el mes de juny es van fer uns primers sondejos arqueològics, on es va poder observar part de les seves fases d’ús. Per a poder ampliar la informació dels resultats dels sondejos es va optar per a fer una intervenció arqueològica del paviment en extensió. En el decurs d’aquests treballs es va localitzar una canonada de servei d’aigua que es va haver de substituir i traslladar a un nou emplaçament, per aquest motiu la intervenció arqueològica es va haver d’aturar. Els treballs van continuar l’11 de desembre i es preveu que finalitzin la setmana vinent.

Els treballs de rehabilitació del Pont dels Escalls s’inclouen dintre del conveni signat el mes de març de 2023 entre el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, el Ministeri de Territori i Urbanisme i el Comú d’Escaldes-Engordany per a la restauració dels ponts dels Escalls, de la Tosca i d’Engordany, de la parròquia d’Escaldes-Engordany, tots tres catalogats com a béns d’interès cultural (BIC).

En els casos dels ponts d’Engordany i de la Tosca s’havien realitzat treballs arqueològics els anys 2005 i 2012, respectivament, motivats per diverses intervencions de conservació i millora del paviment i dels murs. Però, en el cas del Pont dels Escalls, no s’havia fet cap estudi, i abans de fer la restauració, calia tenir-ne un coneixement més aprofundit.

El Pont dels Escalls és la manifestació d’una construcció civil que testimonia una tècnica constructiva tradicional mantinguda fins a època moderna. Era lloc de pas en el camí ral que comunicava Engordany amb Andorra la Vella i la Massana, contribuint a organitzar el territori en un context agrícola i ramader. I, a nivell simbòlic, disposa del valor històric d’haver estat l’escenari del Tractat del Pont dels Escalls, al segle XIX. Els resultats de la intervenció arqueològica permetran saber-ne més sobre la seva construcció.

TOTES LES NOTÍCIES