El SAAS declara desert el concurs pel transport sanitari i el convoca de nou

Entrada de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell
Entrada de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Foto: Fòrum.ad

El SAAS, ha acordat declarar desert el concurs públic nacional per a la contractació dels serveis de transport sanitari.

Aquest fet ve motivat per criteris d’oportunitat econòmica, atès que davant de les diferents estratègies adoptades pels licitadors amb relació a la part fixa i variable de les ofertes, la mesa de contractació mitjançant l’anàlisi preliminar dels preus presentats pels diferents licitadors per a l’execució del contracte, detecta que no podrien assumir-se d’acord amb la dotació pressupostària prevista per la parapública.

Vist que l’objectiu de la licitació és adjudicar el contracte al licitador que presenti la millor oferta pel SAAS, tant a ni vell econòmic com tècnic, el SAAS convocarà una nova licitació ajustant la proposta de valoració econòmica de les ofertes, quina atorgarà la puntuació més gran al licitador que presenti una proposta amb el cost global anual més avantatjosa pel SAAS.

TOTES LES NOTÍCIES