El PS demana solucions estructurals per a la ciutadania via esmena a la Llei de mesures urgents

Els consellers generals socialdemòcrates Roger Padreny i Carles Sánchez
Els consellers generals socialdemòcrates Roger Padreny i Carles Sánchez. Foto: PS

La Llei de mesures urgents és una oportunitat per millorar el benestar de la ciutadania d’Andorra amb mesures directes i mesures indirectes. Així ho defensen els consellers generals del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Carles Sánchez i Roger Padreny han presentat aquest matí una esmena a la totalitat a la llei amb l’objectiu d’incorporar mesures que “suposin un canvi veritable en la realitat i capacitat socioeconòmica de la gent que viu, treballa i fa aixecar cada dia el nostre país“. Unes propostes que, a l’entendre de la formació, només fan que enriquir el conjunt de mesures que s’han de fer d’ara i endavant en matèria d’habitatge i política social.

Els consellers socialdemòcrates tenen clar que calen més mesures estructurals i que resolguin l’arrel del problema, i menys mesures urgents. Propostes com el registre de contractes d’arrendament, un registre on s’inscriuen els contractes de lloguer el qual permetria recollir dades i crear un índex de preus de referència del lloguer, així com establir quins els preus raonables i assequibles, zonificar les tensions del mercat. En definitiva, dur a terme polítiques públiques d’habitatge. Una eina que coincideix amb la proposta programàtica del PS de les eleccions generals 2019 i que consideren “urgent, pertinent i necessària”.

Amb l’objectiu de trobar les millors solucions al problema de l’habitatge, des del Partit Socialdemòcrata també demanen una modificació de l’actual composició de la Taula Nacional de l’Habitatge, “ja que hi ha determinats actors que no es troben representats i d’altres que es troben sobrerepresentats. Amb aquesta modificació es busca l’equilibri en la representació dels interessos del conjunt d’actors implicats en les polítiques d’habitatge”, ha explicat Padreny. “Tots els actors de la societat han d’estar representats en la Taula Nacional de l’Habitatge, i en aquest sentit insistim en la importància del paper dels joves, que demanen empoderar-se i poder-se independitzar”, ha dit. El conseller ha introduït la proposta d’elaboració d’una planificació en matèria d’habitatge, actualment inexistent, elaborada juntament amb tots els actors públics i privats implicats directament o indirectament en les polítiques d’habitatge a Andorra. Un document per establir un mapa temporal i connectat del conjunt de polítiques d’habitatge perquè es duguin a terme “veritables” mesures d’habitatge per una realitat urgent, i no més mesures urgents.

Finalment, pel que fa als salaris i tenint en compte el context de Covid, des del PS consideren l’objectiu que el salari mínim representi el 60% del salari mitjà s’ha de complir en un període de 2 anys. Pel 2021, proposen augmentar el salari mínim al 55% del salari mitjà. Referent a les pensions, els socialdemòcrates reclamen un augment d’un 8,3%, sent l’import equivalent a la 13a paga: “Aquesta és una mesura històrica del col·lectiu de pensionistes”, ha insistit Padreny.

Les propostes que ha introduït el PS ofereixen a la majoria la possibilitat de millorar el benestar de la població: “demanem respondre a una problemàtica estructural de manera urgent”, ha reivindicat Sánchez. “L’accés a tenir una vida digna està correlacionat amb tenir un salari digne, unes pensions dignes i un habitatge digne. Totes aquestes mesures ja eren necessàries abans, i ara ho són més”, ha defensat Sánchez.

TOTES LES NOTÍCIES