cues de cotxes

El parc automòbil d’Andorra a 31 de desembre de l’any 2019 és de 89.444 vehicles, xifra que representa un augment de 2.514 unitats, és a dir, una variació del +2,9% respecte als 86.390 vehicles existents el 31 de desembre de l’any 2018. Per tipus de vehicle, el nombre de turismes presenta l’increment en valor absolut més elevat (+1.634 unitats), assolint la xifra de 60.398 turismes. Això equival a un +2,8% més que l’any anterior.

Cal destacar l’augment continuat que mostren els vehicles elèctrics 100%, els quals ja suposen el 0,4% del total del parc, i que a l’any 2019 ha elevat el seu nombre en +51 unitats, amb un augment del 16,2% respecte l’any 2018. Respecte dels vehicles híbrids, tant els endollables com els que no ho són, creix el nombre en +72 unitats, és a dir, una variació del +13,8% en relació l’any anterior.

L’antiguitat mitjana del parc automòbil se situa en els 14,6 anys a l’any 2019, el que suposa un increment del +0,9% respecte de l’any 2018, continuant en la tendència d’augment progressiu enregistrada en els darrers anys.

Atenent a les dades del final de l’any 2019, hi ha 779 turismes, 208 motocicletes o ciclomotors i un total de 1.153 vehicles per 1.000 habitants, i totes tres ràtios experimenten tendències a l’alça en els darrers anys. D’altra banda, la ràtio dels vehicles de mobilitat elèctrica s’ha incrementat en els darrers anys i ja se situa en 6,8 vehicles de mobilitat elèctrica per 1.000 vehicles, amb un augment del 12,0% en relació a l’any 2018.