El nombre de vehicles que han entrat per les fronteres a l’abril es redueix d’un 92%

Frontera del Pas de la Casa
Frontera del Pas de la Casa

El nombre de vehicles que ha entrat al país durant el mes d’abril ha estat de 26.404, fet que suposa una variació percentual negativa respecte al mes d’abril de l’any anterior del
-91,8%.
Pel que fa a la frontera hispanoandorrana, la variació ha estat del -89,0% i per la frontera francoandorrana del -98,5%.

El nombre de vehicles que ha entrat durant els darrers 12 mesos ha estat de 3.817.392; això representa una variació del -10,9% respecte al mateix període anterior, en què van entrar 4.284.350 vehicles.

De gener a l’abril del 2020, respecte el mateix període del 2019, s’ha produït un decrement del -32,0% en el nombre de vehicles, amb un decrement del -29,9% dels provinents d’Espanya i un
decreixement del -36,6% dels provinents de França.