El Govern avalarà el 20% del valor d’un préstec hipotecari per a un primer habitatge

Unes claus per a obrir un habitatge
Es tracta d’un ajut per a accedir a la compra del primer habitatge (arxiu)

El Govern ha donat llum verda al programa extraordinari d’avals per a la compra d’un primer habitatge, mitjançant el qual el Govern avalarà el 20% del valor total del préstec hipotecari demanat per un ciutadà i que habitualment sol·liciten les entitats bancàries per a poder accedir al crèdit per a la compra d’un habitatge. A més, se subvencionaran part dels interessos del préstec.

En declaracions a la premsa, el ministre de Territori i Habitatge en funcions, Víctor Filloy i Cesar Marquina han posat en relleu que el Govern està desenvolupant un conjunt de mesures simultànies i de diferent abast que tenen l’objectiu de refermar la resposta transversal a la situació actual del mercat d’habitatges. La finalitat de la majoria d’iniciatives aprovades fins ara és facilitar l’accés a un preu assequible a un habitatge de lloguer i alhora el manteniment de l’actual.

Ara, l’Executiu suma un nou programa per a facilitar l’accés a un habitatge de compra per a persones i unitats de convivència residents al país. “Avui presentem un programa cabdal per a les polítiques d’habitatge”, ha subratllat Filloy. Es tracta d’un programa d’avals i, alhora, subvenció dels interessos hipotecaris a càrrec de l’Estat per a la compra d’un habitatge, que esdevé una eina més per a fer front a la problemàtica de l’habitatge.

En aquest sentit, Filloy ha detallat que les darreres dades estadístiques mostren que durant el 2022 es van concedir 651 hipoteques per a ús residencial amb un valor total de 204.020.167 euros. És a dir, el valor mitjà d’hipoteca al 2022 per a ús residencial és de 313.395 euros.

Per tant, amb l’objectiu de potenciar de manera específica la compra d’habitatges a Andorra per part de la ciutadania, amb el nou programa el Govern avalarà el 20% del valor total del préstec hipotecari demanat per la persona que habitualment sol·liciten les entitats bancàries per a poder accedir al crèdit per a la compra d’un habitatge.

D’aquesta manera, les persones que s’acullin al programa no hauran de transferir de cop aquest 20% de diners a la seva entitat bancària per tal de poder accedir al crèdit. D’aquesta forma, es facilita directament l’obtenció de la hipoteca. A més, conjuntament a aquesta acció, el Govern retornarà anualment els interessos corresponents al percentatge que variarà entre el 35% i el 15% de la despesa financera de la hipoteca a 30 anys, en funció de, valor total del préstec. Per a fer-ho el Govern destinarà a aquest programa, que entrarà en vigor un mes després de la seva publicació al BOPA, 10 milions d’euros en el període dels préstecs hipotecaris i 10 milions d’euros més per a les subvencions.

Tenint en compte l’aval del Govern, l’entitat bancària atorgarà als beneficiaris del programa el 100% de la taxació de l’habitatge en forma de préstec hipotecari, quan habitualment els bancs financen amb un préstec de com a màxim el 80% de la taxació de l’habitatge.

Cesar Marquina ha posat en relleu que s’ha establert un període màxim d’amortització de 30 anys o fins que la persona sol·licitant faci 65 anys. Tanmateix, en qualsevol moment de vigència del préstec es pot fer l’amortització anticipada, parcial o total, sense costos ni comissions. L’interès s’estableix en un euríbor a 12 mesos més un 1,10% variable. Els costos derivats de la sol·licitud del préstec, com ara despeses notarials o taxacions, són a càrrec de la persona sol·licitant.

En relació amb els requisits per a poder accedir al programa, sobresurt el fet que l’import de l’habitatge adquirit no pot superar els 450.000 euros i que el sol·licitant haurà d’acreditar un període mínim de residència de set anys a Andorra ininterrompudament, a excepció de causa major o estudis. A més, el patrimoni de la persona sol·licitant no pot ser igual o superior al 25% del valor total del préstec hipotecari que es vol demanar.

El sol·licitant haurà de formalitzar la compra d’un habitatge destinat a la seva residència principal, que s’haurà de fer efectiva en un termini màxim de 12 mesos després d’haver-se aprovat l’aval.

Sobre el circuit per a demanar l’accés a l’aval, Víctor Filloy ha apuntat que l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) publicarà a la seva pàgina web el formulari amb tota la documentació necessària per a presentar la sol·licitud d’accés al programa extraordinari d’avals. La sol·licitud s’haurà de presentar a l’INH acompanyada d’un certificat favorable previ per part de l’entitat bancària de concessió del préstec hipotecari en cas d’atorgament favorable al programa d’avals. Posteriorment, l’INH traslladarà a una Comissió Tècnica –formada per representants de l’INH i dels ministeris de Finances i de Territori i Habitatge– que valorarà la sol·licitud i la resoldrà favorablement o desfavorablement.

TOTES LES NOTÍCIES