El centre de tractament de residus consolida la producció d’energia tèrmica per la xarxa de calor

El centre de tractament de residus consolida la producció d’energia tèrmica per la xarxa de calor
Reunió de la Comissió d’Informació i Vigilància del Centre de Tractament de Residus. Foto: CIV

El Centre de Tractament Tèrmic de Residus ha generat de mitjana 0,66 MWh d’energia total per cada tona de residus tractats entre els mesos de novembre del 2021 i abril del 2022, ambdós inclosos. Això representa un augment del 42,77% respecte al mateix període de l’any anterior. En total, el CTR ha produït aquest semestre un 68,97% més energia que dotze mesos abans. Aquestes són les dades que més destaquen del balanç de funcionament del CTR que s’ha presentat aquest dimarts a la Comissió d’Informació i Vigilància.

En aquest període, s’observa un increment de l’electricitat venuda del 10,06% respecte al mateix període de l’any anterior. En la mateixa línia, l’energia tèrmica produïda ha estat de 8.424 MWh –l’equivalent a unes 840 llars–, el que és una variació del 345,56% respecte a 12 mesos abans.

Aquest increment de l’energia produïda s’explica pel fet que l’aprofitament energètic del procés de valorització de residus és cada vegada més eficient, que es van connectant cada cop més edificis a la xarxa de calor d’Andorra la Vella, i també per l’augment dels residus tractats.

En total s’han rebut 26.902 tones de residus del novembre a l’abril, el que suposa un augment del 21% respecte al mateix període de l’any passat, any afectat per la crisis derivada de la pandèmia. La majoria d’aquests són residus sòlids urbans –els que es generen a les llars i comerços–, residus assimilables a urbans –els generats en indústries i de composició similar a la dels residus de les llars–.

Finalment, a banda de la quantitat de residus tractats i la generació d’energia associada, en aquesta reunió de la comissió s’han presentat els resultats dels plans de vigilància corresponent a l’any 2021 que posen de manifest que globalment no hi ha un impacte significatiu de la instal·lació sobre el medi ambient.

La Comissió d’Informació i Vigilància del Centre de Tractament de Residus compta amb la participació del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, representants del Ministeri de Salut, del Comú d’Andorra la Vella i d’un representant dels cònsols, així com de les associacions de defensa del medi ambient i de veïns de la zona. Té l’objectiu de promoure la informació als ciutadans en relació al funcionament de la instal·lació, els impactes d’aquesta sobre la salut pública i el medi ambient.

En el marc de la missió d’informació que té la Comissió, aquest dimarts s’ha visitat la central de suport de la xarxa de calor que FEDA té propera al Centre de Tractament de Residus. A finals del mes d’abril també es va oferir una visita a les instal·lacions del CTR als membres de la comissió que hi estaven interessats.

TOTES LES NOTÍCIES