Conveni entre el Govern i l’UdA per al reconeixement de crèdits als estudiants que participin en activitats d’interès social

L'UdA
La Universitat d’Andorra. Foto: ARXIU

El Govern ha aprovat aquesta setmana la signatura del conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat i la Universitat d’Andorra (UdA) per al reconeixement de crèdits als estudiants que participin en activitats d’interès social.

El conveni de col·laboració té per objectiu fomentar i promoure la participació dels estudiants de la Universitat d’Andorra en la vida comunitària del país, així com reconèixer la tasca que es du a terme des del voluntariat. En aquest sentit, els estudiants que acreditin haver participat en accions de voluntariat podran sol·licitar a l’UdA el reconeixement de crèdits d’acord amb la normativa i els procediments establerts per la universitat.

A l’inici de cada curs acadèmic, el Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat realitzarà una formació d’iniciació al voluntariat sobre la tasca de la persona voluntària i el tipus d’accions de voluntariat. A més, els estudiants que ho sol·licitin, rebran informació d’aquelles entitats del país que treballen des del àmbit del voluntariat.

TOTES LES NOTÍCIES