Claus per a triar el tipus de xemeneia adequada

Xemeneia o llar de foc de gas
Xemeneia o llar de foc de gas (Foto: Istock.com)

Des dels orígens, les llars han tingut una flama encesa en el centre de la casa. Al principi, les xemeneies eren forats en el terra on es feia foc per a escalfar-se. Fins avui, han evolucionat molt, i són més elements decoratius que conviden a la reunió creant un ambient càlid. Vegem els tipus que hi ha.

De llenya
Es tracta de la xemeneia tradicional. Són les que generen més calor, el seu combustible és econòmic i biodegradable, però tenen diversos inconvenients:
• Generen cendres.
• Cal espai per a emmagatzemar la llenya.
• La temperatura és difícil de regular.
• Necessita sortida de fums.
• Cal estar pendent del foc perquè no s’apagui i evitar accidents.
• El seu rendiment energètic és baix, doncs part de la calor es perd pel tir.
• Requereix obra per instal·lar-la.

De gas
Són freqüents a Europa, però al nostre país no es veuen tant. Entre els seus avantatges destaquen:
• El funcionament és senzill.
• No genera residus, ni fum ni olors, i ocupa poc.
• S’encén ràpidament i és regulable.
No obstant això:
• La instal·lació requereix mà d’obra qualificada.
• És necessària una connexió a un subministrament de gas.
• El combustible és més car que la llenya.
• Les flames són simulades i sempre iguals.

De bioetanol
El bioetanol és un combustible que s’obté de matèries amb hidrats de carboni, pel que la combustió és neta i com que no és perjudicial, no és necessari instal·lar un tir. Produeix flames reals, té bon rendiment perquè la calor generada no es perd i no requereix instal·lació.

De pèl·let
Generen un agradable confort tèrmic. El combustible és ecològic i eficient. Produeixen gran potència de calor amb un residu mínim, però requereixen sortida de fums i un punt de llum per a poder encendre la flama i controlar els pèl·lets.

Elèctriques
Tot i ser falses, imiten bé el foc, la fusta i les cendres. Escalfen com un radiador elèctric, per tant, menys que les anteriors. Un dels seus avantatges és que són 100% segures. Com que no tenen flames, no generen residus, ni necessita combustible ni manteniment. En anar connectada a la xarxa elèctrica i si es disposa de sistema domòtic a casa, es pot dirigir des d’un mòbil.

Per Decoracion2.com

TOTES LES NOTÍCIES