Augmenten un 3,4% els assalariats registrats a la CASS durant el 2019

facana de l'edifici de la CASS
La façana de l’edifici de la CASS. Foto: ARXIU

El Consell d’Administració de la CASS ha aprovat, en la sessió celebrada aquest dimarts, els estats financers i la liquidació de comptes del 2019. En aquest sentit, es destaca que el nombre d’assalariats ha crescut un 3,4% en comparació al 2018. Al desembre es comptaven 44.977 persones registrades com a assalariades a la CASS, un 2,8% més que al desembre de l’any anterior. També van augmentar els cotitzant per compte propi, que al desembre eren 6.576, un 2,1% més que els que constaven el 2018 en aquesta modalitat. El nombre d’assegurats indirectes se situa en les 17.150 persones.

El nombre de pensionistes a càrrec de la branca general es manté estable en relació al 2018, amb 2.664 pensionistes al desembre: 2.332 pensionistes d’invalidesa, 331 pensionistes d’orfenesa i 1 pensions de reversió d’ascendents. A la branca jubilació, l’augment del nombre de pensionistes en relació al 2019 ha estat del 4,9%, havent-se registrat 13.650 pensionistes al desembre: 12.033 pensionistes de jubilació i 37 capitals de jubilació; 3.138 pensionistes de viduïtat de les quals 79 de temporals.

Així, la taxa de dependència al mes de desembre era de 3,65 assegurats actius per cada pensionista de la branca jubilació; un 2,1% inferior al desembre de 2018.

Pel que fa als ingressos per cotitzacions de la branca general, s’incrementa un 3,9% els ingressos per cotitzacions d’assalariats i comptes propis respecte l’any 2018 i sumen 120,4 milions d’euros. Els ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS (pensions i baixes) sumen 10,5 milions.

En relació a les despeses de prestacions de la branca general, aquestes augmenten un +7,1% respecte l’any anterior. Les despeses de prestacions sanitàries són 101 milions d’euros, és a dir +5,5% respecte l’any 2018, i les despeses de prestacions econòmiques (baixes, pensions d’invalidesa i pensions d’orfenesa) sumen 60,1 milions d’euros, és a dir +10,1% respecte l’any 2018.

A la branca de jubilació, els ingressos van créixer un 3,6% i per cotitzacions d’assalariats i treballadors per compte propi es van ingressar 1239,4 milions d’euros. El total dels ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS (pensions i baixes) van ser 4 milions. S’han de sumar 4,8 milions provinents de les transferències del Govern per finançar les pensions no contributives.

Les despeses de la branca de jubilacions són un 9% més elevades que el 2018. Per pensions contributives les despeses van ser un 9,1% més elevades, arribant als 100,2 milions d’euros. Les despeses de pensions no contributives van ser de 4,8 milions d’euros, el mateix import ingressat per transferències del Govern, un 6,5% més que el 2018.

Valoració de la situació d’emergència sanitària
En el comunicat emès pel Consell d’Adminsitració de la CASS s’aprofita per “agrair i reconèixer especialment la extraordinària tasca que estan desenvolupant a totes les persones del sector sanitari la seva tasca en la lluita contra el virus COVID-19 així com a tot el personal de les institucions públiques, organitzacions i associacions”.

De la mateixa manera, es transmet un missatge d’agraïment i suport a la ciutadania “per la seva comprensió i responsabilitat”. Així, també es recorda que l’activitat de la CASS es realitza en gran mesura mitjançant teletreball, i resta un equip a la seu de la parapública per continuar donant suport telefònic i presencial en cas d’urgència. En aquest sentit, s’apunta que s’han incrementat les trucades al telèfon de la CASS passant d’una mitja de 300 trucades diàries, al doble o triple de trucades depenent del dia. S’ha reforçat l’equip de resposta telefònica per intentar donar resposta a totes les trucades. També s’ha reforçat la resposta als correus electrònics dels diferents departaments per donar resposta en menys de 24 hores.

La CASS recorda que s’accepten la majoria de tràmits a través del portal web www.cass.ad, a través de correu electrònic o a la bústia de la CASS sempre que portin una còpia del document d’identitat annexat a la sol·licitud. Amb aquestes mesures s’ha aconseguit baixar de les 500-600 atencions diàries a 50-60 atencions.