Augmenten els abonats als serveis de telecomunicacions durant el febrer

Una persona utilitza un telèfon mòbil
Una persona utilitza un telèfon mòbil. (ARXIU)

Els abonaments per servei de telecomunicacions durant el mes de febrer se situen en 47.815 abonats als serveis de telefonia fixa, 88.891 abonats als serveis de telefonia mòbil i 36.568 abonats a Internet de banda ampla. Aquestes dades suposen una variació percentual del +0,7% respecte al mes de febrer de l’any anterior en telefonia fixa i del +4,8% en telefonia mòbil. Quant a abonats a Internet de banda ampla, també es registra una variació percentual positiva, del +1,5%.

Pel que fa als abonats en telefonia fixa, destaca la variació percentual positiva en abonaments a “Canals xarxa veu corporativa”, amb un +5,8% respecte al mes de febrer de l’any anterior. En telefonia mòbil, destaca la variació percentual positiva en “Contractes”, amb un +5,3%.

Quant als abonaments per servei, les dades mitjanes dels darrers 12 mesos se situen en 47.193 abonats per a la telefonia fixa, és a dir, una variació percentual positiva del +1,2% respecte al període anterior. Pel que fa a la telefonia mòbil, se situen en 86.027 abonats, reflectint una variació percentual positiva del +5,3%, i per l’Internet de banda ampla se situen en 35.921 abonats, mostrant una variació percentual, també positiva, del +3,6%.

El tràfic telefònic en minuts sense Internet durant el mes de febrer del 2020 se situa en 14,65 milions, equivalent a una variació percentual negativa del -2,5% respecte al mes de febrer de l’any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 8,66 milions de minuts (59,1% del total i equivalent a un -3,7% respecte a l’any anterior), mentre que el tràfic internacional ha estat de 5,99 milions de minuts (40,9% del total i equivalent a un -0,7% respecte a l’any anterior).

Durant els primers dos mesos de l’any 2020, en comparació amb el mateix període del 2019, hi ha una variació percentual negativa del -4,0% en el tràfic telefònic en minuts sense Internet. Això és degut a que el tràfic nacional té una variació del -4,6% i el tràfic internacional del -3,0%. Quant a les dades acumulades al llarg dels darrers 12 mesos, el tràfic telefònic en minuts sense internet se situa en 165,21 milions, el que representa una variació percentual negativa del -9,9% respecte al mateix període anterior. Pel que fa al tràfic nacional, els minuts han estat de 102,96 milions (62,3% del total i un -12,1% respecte al mateix període de l’any anterior) i pel tràfic internacional, els minuts han estat de 62,25 milions (37,7% del total i un -6,1% respecte al mateix període de l’any anterior).

El tràfic per Internet en GB, durant el mes de febrer, se situa en 6,83 milions de GB, reflectint una variació percentual positiva del +28,1% respecte al mes de febrer de l’any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 2,75 milions de GB, un 40,3% del total i equivalent a un +68,2% respecte al mes de febrer del 2019. Pel que fa al tràfic internacional, ha estat de 4,08 milions de GB, un 59,7% del total i equivalent a un +10,4% respecte al mes de febrer del 2019. Cal destacar la variació del tràfic per Internet mòbil, que aquest mes augmenta un +37,0% respecte al mes de febrer del 2019.

Durant els primers dos mesos de l’any 2020, en comparació amb el mateix període del 2019, hi ha hagut una variació percentual positiva en el tràfic per internet del +27,9%, és a dir: el tràfic nacional ha tingut una variació del +82,4%, el tràfic internacional del +6,8% i el tràfic per Internet mòbil del +34,8%. Quant a les dades acumulades dels darrers 12 mesos, el tràfic per Internet en GB se situa en 65,49 milions de GB, fet que equival a una variació percentual positiva del +41,5% respecte al període anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 21,90 milions de GB, un 33,4% del total i un +105,9% més respecte al mateix període de l’any passat, i quant al tràfic internacional, ha estat de 43,60 milions de GB, un 66,6% del total i un +22,3% més respecte al mateix període de l’any anterior.

 

DADES AJUSTADES
Pels abonaments per servei amb dades ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, les variacions percentuals pel que fa a la telefonia fixa presenten una lleugera tendència a la baixa, tot i que positiva, en el darrer mes, situant-se en un +0,3%. La telefonia mòbil presenta una tendència estable en els darrers dos mesos, mantenint-se en un +0,3%. Pel que fa als abonaments d’Internet de banda ampla, presenten una tendència estable en el darrer mes, mantenint-se en un +0,1%.

Pel tràfic telefònic sense Internet en minuts amb dades ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, observem una tendència a la baixa en els darrers tres mesos, situant-se en un -0,3%. Aquest fet s’explica per la tendència a la baixa en el tràfic nacional en els darrers quatre mesos, que se situa en un -0,7%. Per contra, el tràfic internacional mostra una tendència a l’alça en els darrers quatre mesos, i se situa també en un +0,7% aquest mes de febrer.

Pel tràfic telefònic per Internet en GB amb dades ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, la variació percentual mensual en els darrers tres mesos és a l’alça, i se situa en un +3,0%. Pel que fa el tràfic d’Internet internacional, presenta una tendència a l’alça en els darrers tres mesos, i se situa en un +2,1%. Pel que fa el tràfic nacional, mostra una lleugera tendència a la baixa, tot i que positiva, en el darrer mes, situant-se en un +6,3%.

TOTES LES NOTÍCIES