Augmenten un 0,6% els serveis de les línies regulars internacionals de viatgers

L'Estació Nacional d'Autobusos
L’Estació Nacional d’Autobusos. Foto: EOG

L’any 2019 les companyies andorranes de línies regulars internacionals de viatgers han prestat un total de 29.926 serveis, un +0,6% en relació a l’any 2018. Els viatges amb destinació a l’estranger han disminuït un 1,1% respecte a l’any 2018, amb un total de 13.203 viatges efectuats. Pel que fa als viatges amb destinació el Principat d’Andorra, durant l’any 2019 s’han efectuat 16.723 viatges, el qual representa un augment d’un 2,0% respecte a l’any anterior.

Del total de serveis de sortida que s’han efectuat durant l’any 2019, el 69,5% té com a destinació Barcelona, el 10,1% té com a destinació Toulouse, el 16,4% té com a destinació Lleida, el 2,2% té com a destinació Porto i el 1,8% té com a destinació Costa Daurada.

Els serveis amb destinació Barcelona presenten un volum constant al llarg de l’any. La destinació Toulouse presenta una disminució de serveis a partir del mes de maig quan hi ha hagut el tancament d’una de les línies. Pel que fa a la destinació Costa Daurada presenta un increment als mesos d’estiu. La destinació Portugal tot i mantenir un nombre de serveis constant al llarg de l’any, durant els mesos d’agost i de desembre presenten un lleuger augment dels serveis amb concordança amb les vacances de la construcció.

Respecte als passatgers transportats per les companyies andorranes de línies regulars internacionals, durant l’any 2019, ha utilitzat el servei col·lectiu un total de 328.025 persones, el qual representa un augment d’un 7,4% respecte a l’any 2018. Els passatgers transportats cap a l’estranger amb un total de 165.404 passatgers transportats, augmenten un 9,1% en relació a l’any 2018. Pel que fa als passatgers amb destinació al Principat d’Andorra, durant l’any 2019 s’han transportat 162.621 persones, el qual representa un augment d’un 5,7% respecte a l’any anterior.

Del total dels passatgers transportats de sortida durant l’any 2019, el 80,9% té com a destinació Barcelona, el 8,9% té com a destinació Toulouse, el 6,3% té com a destinació Lleida, el 2,9% té com a destinació Porto i finalment l’1,0% té com a destinació la Costa Daurada.

Durant la temporada turística d’hivern (del desembre a l’abril), es veu un increment dels passatgers amb destinació Barcelona i Toulouse. Pel que fa a les destinacions de Costa Daurada i Porto l’increment de passatgers es veu reflectit als mesos d’estiu (del juliol al setembre).

 

EL PERFIL DELS VIATGERS
Del total de passatgers transportats durant l’any 2019, el 12,8% són residents al Principat i el 87,2% són visitants. Del total de visitants el 62,5% resideixen a Espanya, el 33,7% resideixen a altres països (principalment a Argentina, als Estats Units, a Brasil o a Rússia). Únicament el 3,7% dels viatgers transportats durant el 2019 amb autobusos de línia regular internacional resideixen a França (tenint en compte que no es considera les línies regulars de les empreses estrangeres que surten del Pas de la Casa).

En comparació amb l’any passat, les dades de l’any 2019 presenten un increment dels visitants d’1,6 punts percentuals. Pel que fa a la relació dels visitants segons el seu país de procedència, els visitants d’altres procedències són els que incrementen en major proporció amb un augment de 2 punts percentuals.

Durant els mesos de gener, agost, setembre, octubre i desembre de l’any 2109, la proporció dels visitants respecte el total dels viatgers és superior als 90% en comparació a la resta de l’any, que fluctua entre el 78% i el 87%.

Del total de passatgers transportats durant l’any 2019, el 86,9% són turistes i el 13,1% són excursionistes. Per país de residència, la majoria dels passatgers transportats durant l’any 2019 són turistes, els visitants de procedència Espanya amb un +88,8%, els visitants de procedència França amb un +83,9% i els visitants d’altres procedències amb un +83,7%.

Del total de passatgers que han visitat el Principat durant l’any 2019, el 89,1% ho fan per un motiu personal mentre que el 10,9% ho fan per un motiu professional. Dels motius personals, el 30,2% dels visitants venen a visitar familiars i amics, el 17,3% és el turisme de natura, mentre que el tercer motiu de visita més freqüent és el turisme esportiu i cultural.

Respecte a l’edat dels viatgers no residents, el 32,3% tenen entre 25 i 44 anys, el 23,5% tenen entre 18 i 44 anys, i el 17,1% tenen entre 45 a 64 anys.

 

COMPARATIVA PER TEMPORADA
Respecte als serveis realitzats, durant l’any 2019 es destaca un increment dels serveis d’entrada d’un 5,5% per la temporada d’hivern i un +2,9% per a la temporada de primavera en comparació a les mateixes temporades de l’any 2018. Pel que fa els serveis de sortida, l’única temporada que presenta un augment és durant l’hivern amb un 1,5%, respecte a la mateixa temporada de l’any 2018, mentre que les altres temporades presenten una disminució de serveis en relació a l’any passat.

Comparant els passatgers transportats durant les temporades turístiques de l’any 2019 i de l’any 2018, incrementa sobretot el nombre de passatgers d’entrada de la temporada d’hivern amb un 9,9%, seguit de la temporada d’estiu amb un 3,5% i la temporada de primavera amb un 2,7%. Pels passatgers transportats de sortida l’augment és important per les temporades d’hivern i primavera amb un 8,5% seguit de la temporada d’estiu amb un 6,5% respecte a les mateixes temporades de
l’any 2018.