Aquest juliol creixen un 25% les importacions de béns respecte el juliol de l’any anterior

Edifici de la Duana a la frontera del Riu Runer
Edifici de la Duana a la frontera del Riu Runer. Foto: ANAEconomia/Arxiu

Les importacions de béns durant el mes de juliol han sumat 145,15 milions d’euros, amb una variació percentual del +25,2% respecte al mes de juliol de l’any anterior. Sense el capítol “Energia”, la variació percentual de les importacions és d’un +22,7%. Pel que fa a les exportacions de béns, han sumat 14,88 milions d’euros, amb una variació percentual del -0,2% respecte al mateix mes de l’any anterior.

Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 1.615,52 milions d’euros, la qual cosa representa una variació percentual del +35,8% respecte a l’acumulat del període anterior. Sense el capítol “Energia”, les importacions en valor representen un +29,2% més que al mateix període.

Pel que fa a les exportacions, han tingut un valor de 350,41 milions d’euros, amb un augment del +103,6%. Sense tenir en compte les exportacions excepcionals de la partida “Diversos” del “capítol 97 Objectes d’art, de col·lecció o d’antiguitat” pel setembre de l’any 2020 i pel febrer de l’any en curs, la variació és del +5,8% respecte l’acumulat del període anterior.

TOTES LES NOTÍCIES