Anticonceptius per als coloms de la Seu

Una de les gàbies on es diposita el pinso anticonceptiu a la Seu (Aj. la Seu)
Una de les gàbies on es diposita el pinso anticonceptiu a la Seu (Aj. la Seu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell està portant a terme el control de la població de coloms una vegada finalitzades les captures puntuals excepcionals de coloms amb gàbies que es van iniciar a finals de l’any passat i que es van allargar fins a mitjans d’aquest mes d’abril.

Recordar que, des del 2014, la Seu gestiona la seva població de coloms a través del subministrament de pinso esterilitzant amb Nicarbazina. Aquest mètode incideix sobre la reproducció de l’espècie. Els punts on es realitza el tractament és al Centre Cultural les Monges, a Cal Pensament i a Pati Palau.

Cal dir que, tot i que el mètode és efectiu i la població de coloms ha anat disminuint al llarg dels anys, a partir de l’any 2018 la població d’aquestes aus va augmentar. La causa van ser les obres realitzades a la catedral de Santa Maria d’Urgell, punt on es concentra el 80% de coloms a la ciutat. La realització de les obres i la impossibilitat de poder tenir instal·lat l’expenedor de pinso esterilitzant en aquesta ubicació va comportar l’augment del nombre d’aquestes aus al municipi.

Malgrat que es controla la població de coloms mitjançant el subministrament de pinso anticonceptiu, la població va disminuint de manera més lenta del que seria òptim. És per això que s’ha cregut necessari fer captures de coloms puntualment per tal de disminuir-ne.Reducció de 1.900 exemplars

En total s’han reduït la població de coloms en uns 1900 exemplars. Les gàbies es van instal·lar a diversos punts de la ciutat com a la Catedral, al centre cultural de les Monges, a cal Pensament, a diversos habitatges privats i granges. Del total de coloms capturats, un 45% ha estat en granges fora del casc urbà i un 55% al casc urbà. En el cas urbà el major nombre de captures ha estat a la catedral, amb un 25% de les captures.

Una part dels coloms capturats s’han portat a un centre de cria d’aus rapinyaires perquè els hi puguin servir d’aliment, mantenint així la cadena tròfica de les espècies. El centre on s’han portat els coloms coopera amb el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) per a realitzar investigacions i estudis de diferents aspectes morfològics, genètics i evolutius de les diferents especies de falcons amenaçades i millorar-ne l’estat de conservació.

Tot i que l’objectiu era portat la totalitat dels coloms capturats a aquest centre, davant dels brots de la grip aviar a Catalunya, es va creure convenient eliminar-los a través de l’empresa autoritzada de gestió  -tal i com marca la legislació vigent- que en aquest cas va ser l’empresa especialitzada SECANIM.

A mitjans de maig i, un cop finalitzades les captures, s’ha realitzat un cens inicial de l’estat de la població de coloms de la ciutat. Aquest cens ha constatat una disminució de la població de coloms, tot i que cal dir que no ha tingut en compte els coloms de fora de la trama urbana, ja que no es veuen afectats pel tractament del pinso anticonceptiu.

Cal remarcar també que, per a una major efectivitat del control de la població de coloms de la ciutat és important disminuir els llocs de cria i de recer que se situen principalment en edificis vells o abandonats. Per aquest motiu també es vol recordar als propietaris d’aquest tipus d’edificis susceptibles de convertir-se en punts de cria o nidificació, la importància del seu manteniment i de prendre les mesures necessàries per a evitar l’entrada de coloms al seu interior. 

TOTES LES NOTÍCIES