Alerta relativa a la detecció d’unitats falsificades del producte ‘Durex Dame placer, 12 preservatius’

Preservatius falsificats
Mostra i detall dels productes falsificats

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) va alertar el passat 14 de maig de la venda d’unitats falsificades del lot 1000221414 del producte “Durex Natural Comfort 12 preservatius “. Com a conseqüència de la investigació que s’està duent a terme, s’han detectat unitats falsificades d’un altre producte de Durex, en aquest cas, es tracta del lot 1000603437 del producte “Durex Dame Placer, 12 preservatius”. Els preservatius originals fabricats per Reckitt Benckiser Healthcare Ltd, Regne Unit, es troben comercialitzats al mercat espanyol.

L’empresa Reckitt Benckiser Healthcare, SA, distribuïdor dels productes “Durex” a Espanya ha confirmat la fabricació del lot 1000603437, figurant com a data de caducitat 2023-09. No obstant, en el producte falsificat hi  figura com a data de caducitat 2024-05. Per tant, els productes on hi figuri lot 1000603437 i caducitat 2024-05, són falsos.

 

Informació pels punts de venda i distribuïdors
Si disposeu al vostre establiment del lot afectat, retireu els productes de la venda i contacteu amb el distribuïdor.Si disposeu de preservatius Durex d’altres models i lots que presenten característiques que us
facin sospitar d’una falsificació, contacteu amb el distribuïdor del fabricant Reckitt Benckiser Healthcare, SA.

 

Informació pels usuaris
Si disposeu dels preservatius esmentats anteriorment, no els utilitzeu.

Identificació del lot afectat: “Durex Dame Placer 12 preservatius”, lot 1000603437 amb data de caducitat 2024-05.

TOTES LES NOTÍCIES