Adoptat el Pla rector de la cooperació internacional per al desenvolupament sostenible 2022

Quadre amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides
Quadre amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. Font: Govern

El Consell de Ministres ha aprovat el Pla rector de la cooperació internacional per al desenvolupament sostenible 2022, que inicia el procediment anual per a l’atorgament de subvencions públiques a les entitats cíviques d’Andorra i als altres actors que presentin projectes i programes de cooperació internacional al desenvolupament.

El Pla rector, que desenvolupa el Ministeri d’Afers Exteriors, alinea l’acció d’Andorra amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible adoptats per les Nacions Unides, defineix les directrius bàsiques i les prioritats de la política andorrana en aquesta matèria, i assigna els recursos pressupostaris que orienten l’actuació de la cooperació per a l’exercici 2022.

Així, el Govern continua mantenint la seva línia solidària envers els grups més vulnerables, especialment després de la situació sanitària i les seves conseqüències socials i econòmiques. També es continua donant suport als organismes internacionals que lluiten per la defensa dels drets humans i per a la millora de condicions de vida dels més desafavorits.

D’aquesta manera, es conserven les mateixes prioritats estratègiques que l’any passat tot conservant la prioritat bianual per l’educació de les nenes i la formació de les dones: l’educació, l’atenció als grups vulnerables, la salut i la lluita contra el canvi climàtic.

 

Obertura del procediment per a l’atorgament de subvencions a entitats cíviques andorranes

La partida pressupostària per a les subvencions per al confinançament de projectes i programes de cooperació internacional és de 250.000 euros. Com en els darrers anys, la subvenció màxima continua sent de 40.000 euros per projecte o 45.000 per a les propostes relacionades amb l’educació de les nenes i la formació de les dones. Les bases quedaran definides per al BOPA i els projectes podran presentar-se fins al 3 de juny del 2022.

El Pla té per objectiu impulsar la cooperació entre les entitats cíviques d’Andorra i l’Administració Pública per contribuir a generar una ciutadania activa, solidària i compromesa des de la participació i l’acció.

TOTES LES NOTÍCIES