300 temporers extracomunitaris podran seguir al país acreditant haver treballat una única temporada

Un treballador de la construcció (SFG)
Un treballador de la construcció (SFG)

El Consell de Ministres ha acordat, després del dictamen favorable del Consell Econòmic i Social, la modificació del sistema de quotes d’autoritzacions de treball i residència a comptar del dimarts 2 d’abril. El nou Reglament estableix que els treballadors extracomunitaris hauran d’acreditar de nou una experiència professional demostrable d’un mínim de quatre anys en la mateixa activitat laboral que pretenen desenvolupar a Andorra per a passar de la quota de temporada a la quota prorrogable.

El reglament preveu una excepció per a permetre que una part del personal extracomunitari pugui seguir treballant al país si ho ha fet durant almenys quatre mesos a la mateixa empresa durant aquesta temporada d’hivern que tot just acaba. Avui dimecres el Govern ha acordat que la xifra de treballadors que es puguin acollir a aquesta excepció sigui de 300, una xifra ampliable fins el 30%, per tant, fins a 390 treballadors, i que dona resposta a les necessitats de personal expressada pel sector empresarial.

Aquests canvis responen a una doble motivació. D’una banda, el Govern considera que les darreres flexibilitzacions dels requisits han permès que les empreses andorranes hagin pogut posar remei a la manca de personal i consolidar les plantilles. De fet, segons l’Executiu, un exemple significatiu són els 2.000 treballadors que l’any 2023 van passar de tenir la residència temporal a disposar del permís de residència i treball. D’altra banda, el retorn a una major exigència de l’experiència permetrà incrementar la qualitat del servei i donar resposta a l’increment exponencial de la població, amb l’augment associat de la problemàtica de l’habitatge, així com a la necessitat que el país tingui un creixement sostenible i assumible.

En paral·lel, i donada la desestacionalització del sector dels serveis a Andorra, el Govern treballa en una nova quota de temporada per a l’estiu vinent.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES