Un 23% de les estudiants de batxillerat vol dedicar-se al sector de la tecnologia

noies estudiants

El passat dimarts dia 11 de febrer es va celebrar el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència i, amb aquest motiu, IBM comparteix els resultats de l’estudi dut a terme per la mateixa empresa sobre l’interès de les estudiants espanyoles en la tecnologia i la intel·ligència artificial.

Els resultats demostren que la intel·ligència artificial és una tecnologia que cada vegada desperta més interès entre les alumnes a Espanya. No obstant això, també mostra que encara hi ha marge de millora per a atreure a les noies cap a aquelles àrees relacionades amb tecnologia i ciència. En aquest sentit, segons dades de la Comissió Europea, tan sols un 17% dels especialistes TIC a Europa, i un 34% dels graduats en carreres STEM són dones.

Entre les principals conclusions, l’estudi d’IBM destaca:

– Un 82,9% de les enquestades considera interessant el món de la tecnologia.
– El percentatge d’alumnes espanyoles que vol dedicar-se a aquest sector professionalment (23,1%) és encara considerablement inferior al dels alumnes (46,8%).
– Hi ha un percentatge bastant reduït d’alumnes (9%) que considera que ha rebut una formació alta en temes tecnològics, i un 60% assegura no haver rebut mai cap mena de formació en programació, electrònica o robòtica.
– Les estudiants espanyoles estan familiaritzades amb conceptes tecnològics: un 97,3% sap què és el núvol i quines són les seves funcions principals, i un 72% entén què és la intel·ligència artificial.

Per Tecnonews