Treballs de prevenció d’incendis prop de Castellciutat

Neteja del sotabosc prop de Castellciutat (Aj. la Seu)
Neteja del sotabosc prop de Castellciutat (Aj. la Seu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha finalitzat recentment els treballs de creació d’una franja de prevenció d’incendis al camí que uneix el nucli de Castellciutat amb la urbanització del Balcó del Pirineu. El traçat de la franja s’ha fet perimetral en una longitud de 970 metres i una superfície de 2 hectàrees. L’amplada ha estat de 10 metres a banda i banda del camí.

Els treballs han actuat sobre l’estrat arbori, deixant una cobertura igual o inferior al 40% distribuint els peus homogèniament sobre el terreny. L’espai mínim entre els peus ha estat de 6 metres evitant la continuïtat horitzontal entre capçades, realitzant una poda fins a un terç de l’alçada.

Pel que fa l’estat arbustiu, s’ha estassat de manera que aquest ocupi com a màxim el 15% de la superfície, deixant mates aïllades separades com a mínim 3 metres entre elles amb una distribució homogènia sobre el terreny i sense continuïtat amb l’arbrat.

La llenya ha estat recollida pels seus propietaris i les restes vegetals generades han estat retirades, triturades o estellades in situ, manual o de manera mecànica.

Per tal de portar a terme els treballs l’Ajuntament urgellenc ha comptat amb l’autorització dels propietaris dels terrenys afectats que han mostrat la seva col·laboració per a poder executar aquesta actuació en terrenys privats.Finançament de la Diputació de Lleida

Els treballs han estat finançats en part per la Diputació de Lleida, en el marc del Pla de Cooperació Municipal per a la Sostenibilitat Forestal i Mediambiental, anualitats 2022 i 2023. Aquest Pla consta de dues línies de subvenció, la línia 1, per a fer front a les despeses derivades de la prevenció d’incendis forestals i, la línia 2, per a la plantació d’espècies vegetals per a augmentar la fixació de carboni a les zones verdes.

La Diputació de Lleida ha atorgat a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell un total de 5.000,88 euros, dels quals 4.000,88 euros destinats a les actuacions previstes a la línia 1, i 1.000 euros per a actuacions previstes a la línia 2. El cost total dels treballs de la franja de prevenció d’incendis han ascendit a 8.800 euros.

TOTES LES NOTÍCIES