Segueixen a la baixa les matriculacions de vehicles

Un tècnic prepara una nova matrícula
Un tècnic prepara una nova matrícula. Foto: Arxiu

Les matriculacions de vehicles durant el mes de maig han estat 418, el què suposa una variació percentual negativa del 14,0% respecte al mes de maig de l’any anterior. Aquest mes han tingut variacions positives “Camions i Camionetes” amb un +2,6% i “Motocicletes i Ciclomotors” amb un +1,5%. Per contra, els grups que han tingut variacions negatives són “Altres” amb un -42,9% i “Turismes” amb un -21,9%.

Les matriculacions de vehicles acumulades des del mes de gener fins al maig han estat 1.727, fet que equival a una variació percentual del -10,4% respecte al període anterior, en què es van matricular 1.927 vehicles. “Camions i camionetes” mostra una variació positiva de 10 unitats (+7,1%) i “Motocicletes i ciclomotors” d’1 unitat (+0,2%). La resta de categories mostren variacions negatives: “Turismes” de -185 unitats (-14,1%) i “Altres” de -26 unitats (-39,4%).

Les matriculacions de vehicles dels darrers 12 mesos han estat 4.426, fet que equival a una variació percentual negativa del 3,5% respecte al període anterior, en què es van matricular 4.588 vehicles.

[do_widget id=category-posts-pro-64]