Rius no perennes

Curs d'un riu amb poc cabal
Curs d’un riu amb poc cabal

Els corrents d’aigua tenen un paper únic en el suport a la biodiversitat global, els cicles biogeoquímics i les societats humanes. Encara que la importància dels cursos d’aigua permanents és ben reconeguda, la prevalença, el valor i la destinació dels rius i rierols no perennes que periòdicament deixen de fluir tendeixen a passar per alt, si no ignorar-se. Aquesta supervisió contribueix a la degradació de la principal font d’aigua i suport de milions de persones.

Aquí prediem que l’aigua deixarà de fluir durant almenys un dia a l’any al llarg del 51% al 60% dels rius del món en longitud, el que demostra que els rius i rierols no perennes són la regla i no l’excepció en la Terra.

Aprofitant la informació global sobre la hidrologia, el clima, la geologia i la cobertura terrestre circumdant de la xarxa fluvial de la Terra, es va mostrar que els rius no perennes es troben en tots els climes i biomes, i en tots els continents. Les troballes desafien els supòsits que sustenten els conceptes fonamentals dels rius en totes les disciplines científiques.

Per comprendre i gestionar adequadament els corrents d’aigua de món, la seva biodiversitat i integritat funcional, es necessita un canvi de paradigma cap a un nou model conceptual de rius que inclogui la intermitència dels fluxos. Al mapejar la distribució de rius i rierols no perennes, proporcionem un trampolí per abordar aquest gran desafiament en la ciència de l’aigua dolça.

Per Ecoticias

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES