Restaurada una casulla mortuòria de fa 300 anys

Vídeo: Govern d’Andorra

La casulla mortuòria de l’església de Sant Martí de la Cortinada (segles XVI-XVIII) ha retornat a Andorra després de ser restaurada. Aquesta peça va ser l’escollida durant el procés de participació ciutadana que va tenir lloc la passada tardor, a través de la plataforma www.visc.ad. Obrir aquest procés de selecció a tota la ciutadania té com a objectiu fer partícip de la implicació de cuidar el patrimoni cultural del país. La restauració s’ha realitzat al taller de teixits Montserrat Xirau.

Durant la intervenció, s’han seguit els passos de documentació, neteja, eliminació d’adhesius d’una intervenció anterior i consolidació dels diversos teixits i elements aplicats. Per a una correcta actuació sobre la peça, ha estat necessària la separació de tots els elements per al seu tractament individualitzat i posterior muntatge de totes les peces seguint la confecció original.

Ha estat durant aquest procés que s’han trobat tres fragments de documents en paper darrere les peces brodades. De fet, els documents són part dels suports de paper emprats per a aplicar aquestes peces ornamentals (calaveres i ossos) a la casulla. Totes les peces havien tingut paper, però en moltes d’elles no s’ha conservat o bé era paper sense text.

A més de la restauració de la casulla pròpiament dita, el taller també ha elaborat un suport de conservació i exposició a mida. Això permetrà que la peça, que de moment es troba a les reserves de Patrimoni Cultural, pugui ser exposada més endavant al públic. Així, està previst que en breu es pugui exposar a l’antic Hotel Rosaleda, seu del Ministeri de Cultura.

La casulla mortuòria és una vestidura que el sacerdot es posava al damunt de tota la roba per a celebrar la Missa de Divendres Sant, la de Difunts o Missa defunctorum i també durant la Quaresma. Està decorada amb tres calaveres i tres parells d’ossos creuats a la part central, com a símbol de la mort. En aquest cas, és una de les més antigues conservades al fons de Patrimoni Cultural i procedeix de l’església de Sant Martí de la Cortinada, a la parròquia d’Ordino.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES