Registre Energètic Nacional, per avançar en els objectius internacionals de neutralitat de carboni

Carles Miquel en roda de premsa
Carles Miquel en roda de premsa. Foto: SFG

El Govern ha aprovat, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, el Reglament del Registre Energètic Nacional (REN). L’objectiu del nou text legislatiu és crear una eina que permeti dur a terme un seguiment i un control centralitzat dels fluxos energètics del país. El reglament, que depèn de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc), permet continuar avançant en el nou model energètic del país i complir així amb els compromisos internacionals de mitigació dels gasos d’efecte hivernacle i de neutralitat carboni.

El registre centralitza les quantitats d’energia tèrmica i elèctrica produïda, consumida, emmagatzemada, importada i exportada a escala nacional per establir el balanç energètic des del punt de vista quantitatiu i proveir informació objectiva i transparent en relació amb els resultats de l’Estratègia nacional i la política en matèria energètica. També incorpora les informacions relatives a la venda d’energia i al seu preu.

“El registre ens permet tenir una millor planificació de la transició energètica i conèixer tots els fluxos d’energia, el que ens proporciona la capacitat d’expedir els certificats de l’origen de l’energia, entre d’altres”, ha explicat el director de l’Oficina d’Energia i del Canvi Climàtic, Carles Miquel.

D’aquesta manera, el reglament defineix les condicions de funcionament administratives i tècniques del registre com a eina de seguiment i de control centralitzat dels fluxos energètics d’Andorra; també n’especifica els actors, les funcions i les responsabilitats; en determina la informació que l’integra; estableix els principis del balanç energètic nacional, i desenvolupa el rol exemplar de l’Administració en tot el punt relatiu al comptatge sistemàtic, el registre i el seguiment dels consums energètics i del seguiment de les accions en matèria d’eficiència energètica dels seus edificis.

TOTES LES NOTÍCIES