Prorrogada la presentació de sol·licituds per a la cobertura de 12 places de policia

Membres de la Policia (SFGA)
Membres de la Policia (SFGA)

Amb la voluntat donar més temps per a rebre més sol·licituds, el Govern ha decidit prorrogar el termini de presentació de candidatures per a la cobertura de 12 places d’agent de policia adscrites al Ministeri de Justícia i Interior. El termini s’ha allargat fins al pròxim 6 d’octubre d’enguany a les 13:00 hores. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres en horari administratiu.

Les sol·licituds s’han de presentar amb el formulari que es troba a l’apartat de tràmits de la pàgina web  www.policia.ad i adreçar-la al Grup de Recursos Humans del Departament de Policia, situat a l’edifici administratiu de l’Obac. Les bases de la convocatòria i el temari de la prova professional es podran trobar a la mateixa web del cos. El Grup de Recursos Humans del Cos de Policia facilitarà tota la informació i els aclariments complementaris als candidats.

Recordar que aquestes dotze places, vuit de les quals són vacants i quatre són de nova creació, tenen com a objectiu donar continuïtat a les places d’agents que queden lliures per jubilacions o excedències sense reserva de plaça i, alhora, seguir nodrint el Cos de Policia de nous efectius.

Les places convocades corresponen al nivell C1 del sistema de classificació del Departament de Policia, amb una retribució anyal bruta de 26.455,85 euros, distribuïda en tretze pagues. En concret, els nous agents s’adscriuran a la Unitat de Seguretat Ciutadana. Les persones interessades en poder concórrer a la convocatòria han de complir, entre d’altres, requisits com ara tenir la nacionalitat andorrana amb plenitud de drets, ser major d’edat, disposar del títol de batxillerat o diploma equivalent i tenir el permís de conduir B2.

[do_widget id=category-posts-pro-64]