Préstecs de la Generalitat per als establiments turístics

Treballadores d'un establiment turístic (Govern.cat)
Treballadores d’un establiment turístic (Govern.cat)

La Direcció General de Turisme del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i l’Institut Català de Finances (ICF) han tornat a posar en marxa una línia de préstecs per a finançar projectes de millora i modernització d’establiments turístics.

L’ICF destina 40 milions d’euros a aquesta línia de préstecs i la Direcció General de Turisme aporta 5,6 milions d’euros a un fons que servirà per a bonificar el 2% del tipus d’interès. Els recursos per a bonificar els interessos provenen de la recaptació de l’Impost sobre les estades en establiments turístics.

L’objectiu d’aquesta línia de finançament és facilitar que hotels, establiments turístics, càmpings i establiments de turisme rural puguin realitzar obres i reformes en accessibilitat, ampliació de les instal·lacions, millores d’eficiència energètica i molt especialment, actuacions encaminades a la gestió de l’aigua.

La directora general de Turisme, Marta Domènech i Tomàs, ha explicat que “sabem que des del sector turístic ja fa temps que s’està fent bé la feina en gestió hídrica, però ara cal anar un pas més enllà. A més de conscienciar els clients, és necessari fer un esforç per a incrementar, encara més, l’aplicació de mesures de reducció i reutilització d’aigua”.

Des del Govern es demana el màxim de compromís a tots els sectors, també al turísticI, en aquest sentit, Domènech ha assegurat que “volem continuar acompanyant les nostres empreses per a accelerar aquests canvis pel que fa a la reducció del consum d’aigua”.

Per la seva banda, Vanessa Servera, consellera delegada de l’ICF, apunta que “com a banca pública de promoció, des de l’ICF estem compromesos amb el desenvolupament sostenible i posem el focus en el finançament de projectes que generin valor afegit i que apostin per la sostenibilitat.”

Les actuacions finançades de l’àmbit de la gestió de l’aigua hauran d’incloure mesures per a reduir el consum, garantir proveïment per al futur i millorar l’eficiència dels processos de gestió, control i tractament de l’aigua tot implementant estratègies de reducció, recirculació i reutilització d’aigua. Entre d’altres, les mesures poden incloure la instal·lació de reguladors de cabal, aixetes temporitzades i revestiments impermeables, i la posada en marxa de sistemes d’aprofitament de l’aigua de pluja i circuits de reutilització amb tractament de clor per a piscines i llacs ornamentals.

Entre altres requisits, els establiments que hi vulguin optar han d’estar inscrits en el Registre de Turisme de Catalunya, tenir la seva seu operativa en territori català i tenir una antiguitat de mínim 2 anys.

L’import dels préstecs oscil·larà entre els 60.000 i els 4 milions d’euros sent possible finançar el 100% de les actuacions subvencionables. Pel que fa al termini, els sol·licitants podran demanar el préstec a un màxim de 10 anys amb possibilitat d’un període de carència de fins a 2 anys.

[do_widget id=category-posts-pro-64]