Presentat el Projecte de llei de professions titulades de la Salut amb el consens dels professionals

Un dentista amb un pacient
L’odontologia, una de les especialitats que contempla el Projecte de Llei (Pexel/Karolina Grabowska)

El secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, ha presentat aquest dimarts el Projecte de llei de professions titulades de Salut aprovat pel Govern i que ja s’ha entrat a tràmit parlamentari. Riba ha exposat que la necessitat de regular sobre aquesta temàtica va quedar palesa en els intercanvis inicials que el Govern va fer amb els diferents col·legis professionals del país per a preparar la posició de negociació amb la Unió Europea en matèria de lliure prestació de serveis, on es va evidenciar que algunes professions, com les de l’àmbit de la salut, no disposaven de regulació específica.

El secretari d’Estat ha remarcat que el Projecte de llei ha estat consensuat amb els representants dels diferents col·legis professionals, amb qui s’han mantingut diverses reunions al llarg de la redacció del text. La darrera, presidida pel cap de Govern, Xavier Espot i amb la presència del ministre de Salut, Albert Font, i els secretaris d’Estat Landry Riba i Helena Mas, va celebrar-se tot just abans d’aprovar el text al Consell de Ministres.

Així doncs, el text presentat es divideix en dos títols diferenciats: el primer incorpora els aspectes comuns a totes les professions titulades de la Salut relatius als principis generals, els drets i els deures d’aquestes professions així com les funcions i responsabilitats dels professionals que les exerceixen.

El segon títol estableix les bases sectorials de deu professions –dietistes i nutricionistes; infermers i llevadors; farmacèutics; fisioterapeutes; logopedes; metges; odontòlegs; podòlegs; psicòlegs; tècnics ortopèdics– i en defineix les disposicions específiques en un únic instrument.

Riba també ha destacat que el text contempla quins són els requisits mínims per a l’accés a l’exercici professional i les condicions d’exercici. De la mateixa manera, estableix també el règim d’incompatibilitats i d’incapacitats i les disposicions específiques en matèria de formació continuada.

Finalment, la normativa inclou la regulació relativa a l’exercici de la professió i dels col·legis professionals. L’aprovació del text comportarà que, en un any, es despleguin reglaments específics que pengin de la Llei i es modifiquin alguns dels que actualment hi ha vigents. Pel que fa a l’actualització dels estatuts dels Col·legis professionals concernits, disposaran d’un període de dos anys per a fer-ho.

TOTES LES NOTÍCIES