Més temps per a adaptar-se als requisits per a exercir en l’àmbit del lleure

Una monitora fent activitats de lleure
Una monitora fent activitats de lleure (Freepik)

El Govern ha aprovat la modificació del Reglament de les activitats de lleure, el qual amplia el termini fins el 30 de juny del 2024 perquè les persones interessades es puguin adaptar als requisits establerts per a exercir en l’àmbit del lleure. L’objectiu és facilitar l’acreditació oficial dels monitors i garantir així que en el futur es puguin desenvolupar les activitats amb normalitat.

A més, s’ha obert un tràmit en línia a la web www.e-tramits.ad, perquè les persones interessades puguin demanar el reconeixement dels títols expedits per entitats de fora del territori andorrà d’una manera més àgil, però, si així ho desitgen, les persones interessades poden efectuar la sol·licitud de reconeixement de les qualificacions de lleure estrangeres de manera presencial al Servei de Tràmits. La Comissió de Reconeixement de les Qualificacions de Lleure és l’encarregada d’efectuar aquest reconeixement dels títols estrangers.

Cal recordar que al març del 2023 es va aprovar un nou Reglament de les activitats de lleure, amb l’objectiu de garantir una atenció de qualitat als infants i adolescents. En aquest Reglament es creava la figura de l’auxiliar de monitor i es permetia exercir els funcions de monitor de lleure si es disposava d’una titulació d’ensenyament superior dels àmbits educatiu, d’intervenció social o esportiu reconeguda per l’autoritat acadèmica competent a Andorra, equivalent al nivell 6 del Marc andorrà de qualificacions.

TOTES LES NOTÍCIES