Medi Ambient obre la convocatòria anual dels ajuts a la promoció de l’economia circular

Símbol de l'economia circular
Símbol de l’economia circular (arxiu)

El Govern ha aprovat aquest dimecres l’obertura de la convocatòria anual per a l’atorgament dels ajuts per a la promoció de projectes que fomentin i impulsin l’economia circular. Aquest programa d’ajuts té com a finalitat contribuir a la transició cap a una economia més circular i accelerar-la, i millorar l’eficiència dels recursos materials.

El projecte de subvencions es fixa en la Llei d’economia circular (LEC), la qual introdueix que la circularitat és un aspecte essencial de la transformació de l’economia cap a la neutralitat climàtica i la competitivitat a llarg termini. La circularitat pot produir quantiosos estalvis materials al llarg de les cadenes de valor i els processos de producció, generar valor afegit i desbloquejar oportunitats econòmiques. Alhora, té un impacte positiu sobre la conservació de la biodiversitat i la qualitat del medi ambient.

La segona convocatòria dels ajuts, després de la primera que es va realitzar l’any passat, disposa d’una quantitat econòmica total de 150.000 euros. És una convocatòria no competitiva i restarà oberta fins que s’exhaureixi la disponibilitat pressupostària. La convocatòria 2023 divideix la tipologia de projectes que hi poden concórrer seguint els mateixos criteris que estableix la LEC:

–       Tipus A: Creació d’empreses, activitats i projectes que contribueixin de manera substancial a accelerar la transició cap a l’economia circular millorant l’eficiència en l’ús dels recursos, promovent la prevenció en la generació de residus. Aquest tipus d’ajudes poden rebre un màxim del 50% de les despeses objectes de l’ajut fins a màxim de 30.000 euros.

–       Tipus B: Creació d’empreses que contribueixin a la creació de llocs de treball verd. Aquest tipus d’ajudes poden rebre un màxim del 50% de les despeses objectes de l’ajut fins a màxim de 30.000 euros.

–       Tipus C: Actuacions i estudis relacionats amb l’economia circular, especialment pel que fa a les noves tecnologies i al disseny ecològic de productes i serveis considerant la totalitat del seu cicle de vida. Aquest tipus d’ajudes poden rebre un màxim del 50% de les despeses objectes de l’ajut fins a màxim de 10.000 euros.

–       Tipus D: Campanyes de sensibilització i informació sobre els aspectes ambientals dels productes i serveis. Aquest tipus d’ajudes poden rebre un màxim del 50% de les despeses objectes de l’ajut fins a màxim de 5.000 euros.

A més, i per tal de donar compliment a l’Acord de Joventut aprovat per unanimitat pel Consell General, la convocatòria d’enguany preveu uns ajuts superiors per a les propostes de noves activitats econòmiques que promoguin la creació de llocs de treball per a joves, o que incentivin l’emprenedoria jove en el sector serveis relacionat amb el comerç de materials reciclats al major o al detall o que acompleixin bones pràctiques ambientals.

Així, els sol·licitants menors de 35 anys, o creació de llocs de treball per a joves podran rebre fins a un màxim del 60% de les despeses de l’ajut i fins a un màxim de 35.000 euros per a les accions tipus A i B i fins a 12.000 euros per les tipus C.

La sol·licitud s’ha d’adreçar, degudament omplerta, signada i acompanyada dels documents requerits, al Servei de Tràmits del Govern, situat a la planta baixa de l’edifici administratiu del Govern durant l’horari d’atenció al públic.

[do_widget id=category-posts-pro-64]